Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


bezpieczenstwo_publiczne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
bezpieczenstwo_publiczne [2018/03/29 15:16]
Grzegorz Kleina
bezpieczenstwo_publiczne [2018/03/29 15:35] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 39: Linia 39:
 Jan Antoni KUŻEL Jan Antoni KUŻEL
  
-STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOSCI:+UWAGI:
  
-1.Skład osobowy organów stowarzyszenia jest nieaktualny w stosunku do określonego w KRS. Między innymi w ostatnich latach zmieniono Prezesa OSP ,którymi po P. Krzysztorie Henryku WIŚNIEWSKIM byli kolejno P. Wiesław Mieczysław GWIZDAŁA i obecny Prezes P.Wojciech KONIŃSKI. Zgodnie z Art.20 ust.1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach [2] Zarząd OSP jest obowiązany,​ w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zmiany składu, adresu siedziby OSP oraz Statutu OSP zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. Organem sprawujacym nadzór nad OSP Łeba jest Burmistrz Miasta Łeby. W aktach prowadzonych w UM Łeby brak dokumentów potwierdzających fakt dokonania w/w zgłoszeń.+1.Skład osobowy organów stowarzyszenia jest nieaktualny w stosunku do określonego w KRS. Między innymi w ostatnich latach zmieniono Prezesa OSP ,którymi po P. Krzysztorie Henryku WIŚNIEWSKIM byli kolejno P. Wiesław Mieczysław GWIZDAŁA i obecny Prezes P.Wojciech KONIŃSKI. Zgodnie z Art.20 ust.1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach [2] Zarząd OSP jest obowiązany,​ w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zmiany składu, adresu siedziby OSP oraz Statutu OSP zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. Organem sprawujacym nadzór nad OSP Łeba zgodnie z art.8 ust.5 pkt 2 Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach ​jest Starosta Lęborski ​. W aktach prowadzonych w UM Łeby brak jest dokumentów potwierdzających fakt dokonania w/w zgłoszeń.
 2. Zgodnie z Art.22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [4] wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Artykuł ten dotyczy m.in. zmian składu Zarządu, innych organów statutowych czy samego Statutu OSP. W razie opieszałości osób obowiązanych sąd rejestrowy ma kompetencję podjęcia działań ponaglających w celu dokonania zgłoszenia wymaganych danych lub złożenia określonych dokumentów (Art.24 ustawy o KRS). Skuteczność powołania członka zarządu OSP nie zależy jednak od jego wpisu do rejestru. Wpisy w rejestrze dotyczące ujawnienia imion i nazwisk członków zarządu OSP mają bowiem charakter deklaratoryjny. Zmiana składu osobowego władz OSP następuje z dniem podjęcia uchwały przez walne zebranie członków. 2. Zgodnie z Art.22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [4] wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Artykuł ten dotyczy m.in. zmian składu Zarządu, innych organów statutowych czy samego Statutu OSP. W razie opieszałości osób obowiązanych sąd rejestrowy ma kompetencję podjęcia działań ponaglających w celu dokonania zgłoszenia wymaganych danych lub złożenia określonych dokumentów (Art.24 ustawy o KRS). Skuteczność powołania członka zarządu OSP nie zależy jednak od jego wpisu do rejestru. Wpisy w rejestrze dotyczące ujawnienia imion i nazwisk członków zarządu OSP mają bowiem charakter deklaratoryjny. Zmiana składu osobowego władz OSP następuje z dniem podjęcia uchwały przez walne zebranie członków.
 3. Zgodnie z §36 ust.1 Statutu OSP Łeba Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, __komendanta straży, zastępcę komendanta__,​ sekretarza i skarbnika. Natomiast § 24 wzorcowego statutu ZOSP przewiduje w strukturze zarządu 1. prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów,​ sekretarza i skarbnika. Zarząd może wybrać ze swego grona dodatkowo gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik ​ sprawuje funkcję ​ wiceprezesa. ​ 3. Zgodnie z §36 ust.1 Statutu OSP Łeba Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, __komendanta straży, zastępcę komendanta__,​ sekretarza i skarbnika. Natomiast § 24 wzorcowego statutu ZOSP przewiduje w strukturze zarządu 1. prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów,​ sekretarza i skarbnika. Zarząd może wybrać ze swego grona dodatkowo gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik ​ sprawuje funkcję ​ wiceprezesa. ​
bezpieczenstwo_publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2018/03/29 15:35 przez Grzegorz Kleina