Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dopuszczenie_do_stosowania_znakow_bezpieczenstwa_i_oswietlenia_awaryjnego_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
dopuszczenie_do_stosowania_znakow_bezpieczenstwa_i_oswietlenia_awaryjnego_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej [2019/02/14 11:16]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
dopuszczenie_do_stosowania_znakow_bezpieczenstwa_i_oswietlenia_awaryjnego_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej [2019/02/14 11:40]
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +=====Dopuszczenie do stosowania znaków bezpieczeństwa i oświetlenia awaryjnego w budynkach użyteczności publicznej=====
  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn.zm.)
Linia 6: Linia 6:
 2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. ​ 2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. ​
  
-Załącznik 2  +Załącznik 2 do w/w rozporzadzenia 
-Lp. Nazwa wyrobu Techniczny dokument odniesienia +^  L.p.^  ​Nazwa wyrobu ​ ^Techniczny dokument odniesienia^ 
- Znaki bezpieczeństwa i oświetlenie awaryjne +^  13  |Znaki bezpieczeństwa i oświetlenie awaryjne|| 
-13 1) Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa,​ ewakuacja i techniczne środki przeciwpożarowe Wymagania techniczno-użytkowe +^      |1) Znaki bezpieczeństwa - ochrona przeciwpożarowa,​ ewakuacja i techniczne środki przeciwpożarowe ​|Wymagania techniczno-użytkowe| 
- 2)Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego+|       |2)Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego ​|PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego|
  
 13.1. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,​ EWAKUACJA I TECHNICZNE ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE 13.1. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,​ EWAKUACJA I TECHNICZNE ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE
dopuszczenie_do_stosowania_znakow_bezpieczenstwa_i_oswietlenia_awaryjnego_w_budynkach_uzytecznosci_publicznej.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/14 11:40 przez Grzegorz Kleina