Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


dzialalnosc_gospodarcza_bez_zgloszenia

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
dzialalnosc_gospodarcza_bez_zgloszenia [2018/08/08 12:58]
Grzegorz Kleina
dzialalnosc_gospodarcza_bez_zgloszenia [2018/08/08 13:15] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 31: Linia 31:
  
 Zgodnie z  Art.96 § 1  ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 z późn.zm.) w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy - do 1000 zł. Zgodnie z  Art.96 § 1  ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 z późn.zm.) w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy - do 1000 zł.
 +
 +Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1624 z późn.zm.) nie określa minimalnej wysokości grzywny za wykroczenia określone w Art.60(1) §1 ustawy - Kodeks wykroczeń.
 +
 +**KARA OGRANICZENIA WOLNOSCI**
 +
 +Zgodnie z art.34 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 z późn.zm.) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach.
 +Kara ograniczenia wolności polega na:
 +- obowiązku wykonywania nieodpłatnej,​ kontrolowanej pracy na cele społeczne;
 +- potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.
 +W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
 +- nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu; ​
 +ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
 +Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec świadczenie pieniężne lub wykonanie następujacych obowiązków ​
 +, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2-7a.
 +
dzialalnosc_gospodarcza_bez_zgloszenia.txt · ostatnio zmienione: 2018/08/08 13:15 przez Grzegorz Kleina