Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


energetyka

Definicja ustawowa termomodernizacji (przedsięwzięcia termomodernizacyjnego)

Zgodnie z Art.2 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 966 z późn.zm.) przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w rozumieniu tej ustawy jest przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do: - budynków mieszkalnych, - budynków zbiorowego zamieszkania oraz - budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

energetyka.txt · ostatnio zmienione: 2019/02/06 12:15 przez Grzegorz Kleina