Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


finanse:oplaty_portowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

finanse:oplaty_portowe [2017/08/07 10:56] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +===== ZARZĄDZANIE PORTEM MORSKIM ŁEBA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW =====
 +
 +Zgodnie z Art. 42 ust.2 pkt 21 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 2145 z późn. zmianami) do organów administracji morskiej należą sprawy zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w zakresie przewidzianym w tych przepisach.
 +Zgodnie z Art. 25 ust.1 ustawy o portach i przystaniach morskich w przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską w trybie art. 23 ust. 1 tej ustawy zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego wykonują:
 +1) Dyrektor właściwego urzędu morskiego w zakresie:
 +a) zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą portową (art. 7 ust. 1 pkt 1 );
 +b) budowy, rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej (art. 7 ust. 1 pkt 3);
 +c) poboru opłaty tonażowej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu, zapewnienie odbioru odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania (art.8 ust.2 pkt 1 ,ust.3, ust.4a i ust.4b);
 +
 +Opłatę tonażową pobiera wyłącznie urząd morski (Art.8 ust.3).
 +
 +Wpływy z tytułu opłat tonażowych pobieranych przez dyrektora właściwego urzędu morskiego stanowią ​ dochód budżetu państwa. ​
 +
 +2) Gmina w zakresie:
 +a) prognozowania,​ programowania i planowania rozwoju portu (art. 7 ust. 1 pkt 2);
 +b) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu (art. 7 ust. 4);
 +c) świadczenia usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej (art. 7 ust. 5);
 +d) zapewnienia dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania (art. 7 ust. 6);
 +e) pobierania opłaty przystaniowej za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani z wyłączeniem infrastruktury o której mowa w art.8 ust.4 (art. 8 ust. 2 pkt 2, ust.3 , ust.4a i ust 4b);
 +f) pobierania opłaty pasażerskiej pobieranej za zejście pasażera na ląd albo za wejście pasażera na statek z wyłączeniem infrastruktury o której mowa w art.8 ust.4 (art. 8 ust. 2 pkt 4, ust.3 , ust.4a i ust.4b) ​
 +
 +Opłatę pasażerską lub przystaniową pobiera odpowiednio:​
 +- gmina (art.8 ust.3),
 +- właściciel infrastruktury (art.8 ust.4 np. Port Jachtowy Sp. z o.o. , GEP Develpment),​
 +- podmiot, który włada infrastrukturą portową na podstawie umów o odpłatne korzystanie (Art.8 ust.4 np. armatorzy dzierżawiący nabrzeża).
 +
 +Wpływy z tytułu opłat przystaniowych i pasażerskich pobieranych przez gminę z zastrzeżeniem art.8 ust.4 stanowią dochód budżetu gminy.
  
finanse/oplaty_portowe.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/07 10:56 przez Grzegorz Kleina