Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


finanse:podatek_lesny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
finanse:podatek_lesny [2015/10/12 11:51]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
finanse:podatek_lesny [2016/12/08 12:27]
Radosław Czyżewski ↷ Page moved from podatek_lesny to finanse:podatek_lesny
Linia 2: Linia 2:
   * zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych;   * zniesienie preferencyjnej stawki podatku dla lasów ochronnych;
   * wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.   * wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.
 +  * Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego,​ w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby,​ określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,​ najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł;
 +  * Wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
 +
  
finanse/podatek_lesny.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:27 przez Radosław Czyżewski