Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


finanse:podatek_rolny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
finanse:podatek_rolny [2015/10/12 11:50]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
finanse:podatek_rolny [2015/10/12 11:53]
Grzegorz Kleina
Linia 5: Linia 5:
   * likwidacji ulgi żołnierskiej;​   * likwidacji ulgi żołnierskiej;​
   * sprecyzowaniu zakresu stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.   * sprecyzowaniu zakresu stosowania ulgi w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
 +  * Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego,​ w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby,​ określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,​ najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł;
 +  * Wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
 +
  
finanse/podatek_rolny.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:27 przez Radosław Czyżewski