Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fundacje

Fundacja ORLEN-Dar Serca http://www.orlendarserca.pl/PL/Strony/default.aspx

Fundacja PZU http://fundacjapzu.pl/

Fundacja Grupy PKP http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/

Fundacja PKO https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/

Fundacja BGK https://www.fundacja.bgk.pl/

- Program „Generacja 5.0” (jeszcze nie uruchomiony) https://www.fundacja.bgk.pl/programy/generacja-5-0

Program grantowy Generacja 5.0 jest przeznaczony dla osób w wieku 50 lat i więcej. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, społecznemu, technologicznemu i zawodowemu. Generacja 5.0 skupia swoje działania na wspieraniu integracji wielopokoleniowej.

Fundacja mBanku https://www.mbank.pl/mfundacja/strona-glowna/

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. Dr. Mariana Kantona https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/

Fundacja PRO PUBLICO MARE https://www.polsteam.com/fundacja-pro-publico-mare

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży https://www.pnwm.org/dotacje/

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności http://pafw.pl/

Fundacja Kronenberga http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

Fundacja Legalna Kultura

- Program „Ja w internecie” (finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” http://jawinternecie.edu.pl/pomorskie-warminsko-mazurskie-podlaskie/

Fundacja Muszkieterów (Fundacja Grupy Muszkieterów - Intermarche i Bricomarche)

- Kampania „Place – Zabaw Muszkieterowie” https://muszkieterowie.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc/place-zabaw-muszkieterowie/

- Program „Wakacje z Muszkieterami” https://muszkieterowie.pl/fundacja/wakacje-z-muszkieterami-3/

fundacje.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/25 10:25 przez Grzegorz Kleina