Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fundusze

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
fundusze [2018/12/27 10:37]
Grzegorz Kleina
fundusze [2018/12/27 11:29] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 9: Linia 9:
 Koszt kwalifikowalny okreslony we wniosku o dofinansowanie:​ 34.200 PLN; Koszt kwalifikowalny okreslony we wniosku o dofinansowanie:​ 34.200 PLN;
 Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW : 5.000 zł  Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW : 5.000 zł 
-Opis zadania: przedmiotem przedsięwzięcia jest wymiana kotła opalanego węglem na piec gazowy w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym nr ewid 783 (KW 21363) położonym na nieruchomości przy ulicy Kościuszki 89 w Łebie. +Opis zadania: przedmiotem przedsięwzięcia jest wymiana kotła opalanego węglem na piec gazowy ​o mocy 35 kW w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym nr ewid 783 (KW 21363) położonym na nieruchomości przy ulicy Kościuszki 89 w Łebie. 
-Zadanie polega na dofinansowaniu zadania związanego z wymianą starego źródła ciepła na nowe Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza w Łebie.+Efekt ekologiczny:​ 
 +Zadanie polega na dofinansowaniu zadania związanego z wymianą starego źródła ciepła na nowe Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza w Łebie. ​Realizacja zadania spowoduje redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza o 0,717 Mg/rok 
 +Inne efekty:
 Zadanie ma również bezpośredni wpływ na wzrost świadomości ekologicznej. Dzięki temu wśród mieszkańców kształtują się postawy proekologiczne oraz pobudzone zostaje wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w mieście, a tym samym zachęca się mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na nowe – ekologiczne w następnych latach i skorzystania z dofinansowania w ramach działania programu rządowego "​Czyste Powietrze"​ oraz środków pochodzących z budżetu miasta. Zadanie ma również bezpośredni wpływ na wzrost świadomości ekologicznej. Dzięki temu wśród mieszkańców kształtują się postawy proekologiczne oraz pobudzone zostaje wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w mieście, a tym samym zachęca się mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na nowe – ekologiczne w następnych latach i skorzystania z dofinansowania w ramach działania programu rządowego "​Czyste Powietrze"​ oraz środków pochodzących z budżetu miasta.
 Sprawozdanie z realizacji: (udostępnione po jej zakończeniu) Sprawozdanie z realizacji: (udostępnione po jej zakończeniu)
fundusze.txt · ostatnio zmienione: 2018/12/27 11:29 przez Grzegorz Kleina