Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fundusze

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
fundusze [2019/08/07 12:34]
Grzegorz Kleina
fundusze [2020/04/03 09:38] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 2: Linia 2:
 {{ ::​logo.jpg?​400 |}} {{ ::​logo.jpg?​400 |}}
 https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​nabor ​ m.in. https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​nabor ​ m.in.
-- **Konkurs „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych**” ​ 
-https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​wymiana-zrodel-ciepla-w-budynkach-wielorodzinnych 
  
-Gmina Miejska Łeba w ramach konkursu otrzymała na podstawie umowy nr WFOŚ/​D/​I-19.S/​225/​2018 z dnia 21 listopada 2018 r. dotację: +- Program "**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa ​pomorskieg**o” (edycja 2019)" https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2019
-Nazwa zadania: Czyste powietrze Łeby (edycja 2018) - Budynki wielorodzinne +
-Koszt kwalifikowalny okreslony we wniosku o dofinansowanie:​ 34.200 PLN; +
-Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW : 5.000 zł  +
-Opis zadania: przedmiotem przedsięwzięcia jest wymiana kotła opalanego węglem na piec gazowy o mocy 35 kW w lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym nr ewid 783 (KW 21363) położonym na nieruchomości przy ulicy Kościuszki 89 w Łebie. +
-Efekt ekologiczny:​ +
-Zadanie polega na dofinansowaniu zadania związanego z wymianą starego źródła ciepła na nowe Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza w Łebie. Realizacja zadania spowoduje redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza o 0,717 Mg/rok +
-Inne efekty: +
-Zadanie ma również bezpośredni wpływ na wzrost świadomości ekologicznej. Dzięki temu wśród mieszkańców kształtują się postawy proekologiczne oraz pobudzone zostaje wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w mieście, a tym samym zachęca się mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na nowe – ekologiczne w następnych latach i skorzystania z dofinansowania w ramach działania programu rządowego "​Czyste Powietrze"​ oraz środków pochodzących z budżetu miasta. +
-Sprawozdanie z realizacji: (udostępnione po jej zakończeniu) +
- +
-- Program "​Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa ​pomorskiego” (edycja 2019)" https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2019+
  
 - Program "​**Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu"​** (nabór ciągły) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​lokalne-rozwiazania-w-gospodarce-sciekowej-na-pomorzu-nabor-ciaglyaktualizacja-styczen - Program "​**Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu"​** (nabór ciągły) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​lokalne-rozwiazania-w-gospodarce-sciekowej-na-pomorzu-nabor-ciaglyaktualizacja-styczen
  
-- "​Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"​ (Nabór ciągły) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych+- "**Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych**" (Nabór ciągły) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych
  
 **Fundusz Promocji Kultury MKiDN** **Fundusz Promocji Kultury MKiDN**
Linia 85: Linia 72:
  
 https://​uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/​wi/​fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html https://​uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/​wi/​fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html
 +
 +**Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**
 +
 +https://​www.gov.pl/​web/​gov/​szukaj?​scope=sport&​query=Funduszu+Rozwoju+Kultury+Fizycznej
 +
 +**Fundusz Niskoemisyjnego Transportu**
 +
 +https://​www.gov.pl/​web/​aktywa-panstwowe/​fundusz-niskoemisyjnego-transportu
 +
 +Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z Funduszu zrealizowane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych,​ Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,​ czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
  
fundusze.1565174057.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/08/07 12:34 przez Grzegorz Kleina