Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fundusze

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
fundusze [2019/07/08 10:30]
Grzegorz Kleina
fundusze [2019/08/07 12:34] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 70: Linia 70:
 Powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa,​ niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa Powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa,​ niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa
  
-**Fundusz dróg samorządowych ​(w trakcie prac legislacyjnych) ​**+**Fundusz dróg samorządowych **
  
 http://​sejm.gov.pl/​Sejm8.nsf/​PrzebiegProc.xsp?​id=5EA5E6D063361FA5C1258313006E58E0 http://​sejm.gov.pl/​Sejm8.nsf/​PrzebiegProc.xsp?​id=5EA5E6D063361FA5C1258313006E58E0
 +
 +**Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **
 +
 +Podstawy prawne:
 +
 +Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123) https://​uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/​fobjects/​download/​597591/​zalacznik-nr-2.html
 +
 +Projekt Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia........... w sprawie szczegółów ego sposobu oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą https://​uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/​fobjects/​download/​597590/​zalacznik-nr-1.html
 +
 +Nabory wniosków:
 +
 +https://​uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/​wi/​fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html
 +
fundusze.txt · ostatnio zmienione: 2019/08/07 12:34 przez Grzegorz Kleina