Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


gospodarka:definicja_przylacza_wodociagowego_i_kanalizacyjnego

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
gospodarka:definicja_przylacza_wodociagowego_i_kanalizacyjnego [2018/02/01 09:47]
Grzegorz Kleina
gospodarka:definicja_przylacza_wodociagowego_i_kanalizacyjnego [2018/02/07 15:25] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 3: Linia 3:
 Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął w dniu 22 czerwca 2017 r.uchwałę sygn. akt III SZP 2/16 w której okreslił następujace definicje przyłączy:​ Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął w dniu 22 czerwca 2017 r.uchwałę sygn. akt III SZP 2/16 w której okreslił następujace definicje przyłączy:​
  
-1.  **Przyłączem ​ kanalizacyjnym** ​ w  rozumieniu ​ art.  2  pkt  5 ustawy ​ z  dnia  7  czerwca ​ 2001  r.  o  zbiorowym ​ zaopatrzeniu ​ w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy ​ +1.  **Przyłączem ​ kanalizacyjnym** ​ w  rozumieniu ​ art.  2  pkt  5 ustawy ​ z  dnia  7  czerwca ​ 2001  r.  o  zbiorowym ​ zaopatrzeniu ​ w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną,​ na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;​ 
-usług z siecią kanalizacyjną,​ na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;​ +2.  **Przyłączem ​ wodociągowym ** w  rozumieniu ​  ​art. ​  ​2 ​  ​pkt ​  6 ustawy ​ z  dnia  7  czerwca ​ 2001  r.  o  zbiorowym ​ zaopatrzeniu ​ w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z  2017  r.,  poz.  328)  jest  przewód ​ łączący ​ sieć  wodociągową ​ z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości. ​
-2.  **Przyłączem ​ wodociągowym ** w  rozumieniu ​  ​art. ​  ​2 ​  ​pkt ​  6 ustawy ​ z  dnia  7  czerwca ​ 2001  r.  o  zbiorowym ​ zaopatrzeniu ​ w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z  2017  r.,  poz.  328)  jest  przewód ​ łączący ​ sieć  wodociągową ​ z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy ​ +
-usług na całej swojej długości. ​+
  
 Tezy uchwały Sądu Najwyższego nalezy rozumieć w następujacy sposób: Tezy uchwały Sądu Najwyższego nalezy rozumieć w następujacy sposób:
-1. Jeżeli na nieruchomości odbiorcy usług nie ma studzienki kanalizacyjnej,​ przyłączem kanalizacyjnym +1. Jeżeli na nieruchomości odbiorcy usług nie ma studzienki kanalizacyjnej,​ przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu kończący się zawsze na granicy tejże nieruchomości. Wszystko poza granicą nieruchomości jest już siecią. 
-jest odcinek przewodu kończący się zawsze na granicy tejże nieruchomości. Wszystko poza granicą nieruchomości jest już siecią.+{{ :​gospodarka:​przyl_bez_studzienki.jpg?​nolink&​200 |}}
 2. Jeżeli na nieruchomości odbiorcy usług zlokalizowano studzienkę kanalizacyjną,​ przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu pomiędzy pierwszą studzienką,​ patrząc od strony budynku, a siecią zlokalizowaną w drodze. Tak rozumiane przyłącze może wykraczać poza granicę nieruchomości odbiorcy usług. 2. Jeżeli na nieruchomości odbiorcy usług zlokalizowano studzienkę kanalizacyjną,​ przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu pomiędzy pierwszą studzienką,​ patrząc od strony budynku, a siecią zlokalizowaną w drodze. Tak rozumiane przyłącze może wykraczać poza granicę nieruchomości odbiorcy usług.
 +{{ :​gospodarka:​przyl_studzienka.jpg?​nolink&​200 |}}
 3. W przypadku definicji przyłącza wodociągowego granica nieruchomości nie ma żadnego znaczenia, 3. W przypadku definicji przyłącza wodociągowego granica nieruchomości nie ma żadnego znaczenia,
-bowiem jest to cały odcinek łączący sieć wodociągową w drodze z wewnętrzną instalacją wodociągową +bowiem jest to cały odcinek łączący sieć wodociągową w drodze z wewnętrzną instalacją wodociągową (kończący się na zaworze za wodomierzem głównym). 
-(kończący się na zaworze za wodomierzem głównym).+{{ :​gospodarka:​przyl_wodociagowe.jpg?​nolink&​200 |}}
gospodarka/definicja_przylacza_wodociagowego_i_kanalizacyjnego.1517474869.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/02/01 09:47 przez Grzegorz Kleina