Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


gospodarka:wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
gospodarka:wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych [2019/04/08 11:50]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
gospodarka:wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych [2019/04/08 12:00]
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +====== Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ======
 +
 +
 Podstawą do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych są przepisy Art.21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zmianami). Poniżej przywołano kolejne ustępy tego artykułu zawierające odniesienie w szczególności do orzecznictwa sądowego. Podstawą do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych są przepisy Art.21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zmianami). Poniżej przywołano kolejne ustępy tego artykułu zawierające odniesienie w szczególności do orzecznictwa sądowego.
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”.
gospodarka/wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/08 12:02 przez Grzegorz Kleina