Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


gospodarka:wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
gospodarka:wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych [2019/04/08 12:00]
Grzegorz Kleina
gospodarka:wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych [2019/04/08 12:02] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 2: Linia 2:
  
  
-Podstawą do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych są przepisy Art.21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zmianami). Poniżej przywołano kolejne ustępy tego artykułu ​zawierające odniesienie w szczególności ​do orzecznictwa ​sądowego.+Podstawą do opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych są przepisy Art.21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zmianami). Poniżej przywołano kolejne ustępy tego artykułu ​wraz z uwagami i odniesieniami ​do orzecznictwa.
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”.
 <note important>​Opracowanie planu jest obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie danej gminy. Co istotne, plan ogranicza się w przypadku każdego z przedsiębiorstw tylko do tych urządzeń, które znajdują się w jego posiadaniu (art. 21 ust. 1 ustawy). Przez pojęcie posiadania rozumieć należy stan faktyczny, o którym mowa w art. 366 KC. Sformułowanie nie ogranicza więc planu jedynie do urządzeń, których przedsiębiorstwo jest właścicielem,​ lecz również tych, które np. dzierżawi. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy natomiast przedsiębiorstw,​ które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych (art. 21 ust. 7 ustawy) (wyr. WSA w Łodzi z 5.4.2018 r., II SA/Łd 158/18, Legalis). <note important>​Opracowanie planu jest obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie danej gminy. Co istotne, plan ogranicza się w przypadku każdego z przedsiębiorstw tylko do tych urządzeń, które znajdują się w jego posiadaniu (art. 21 ust. 1 ustawy). Przez pojęcie posiadania rozumieć należy stan faktyczny, o którym mowa w art. 366 KC. Sformułowanie nie ogranicza więc planu jedynie do urządzeń, których przedsiębiorstwo jest właścicielem,​ lecz również tych, które np. dzierżawi. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy natomiast przedsiębiorstw,​ które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych (art. 21 ust. 7 ustawy) (wyr. WSA w Łodzi z 5.4.2018 r., II SA/Łd 158/18, Legalis).
gospodarka/wieloletnie_plany_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_urzadzen_kanalizacyjnych.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/08 12:02 przez Grzegorz Kleina