Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


historia:okres_po_reformie_administracyjnej_w_roku_1990_w_opracowaniu

Okres po reformie administracyjnej w roku 1990 /w opracowaniu/

Stanowisko naczelnika miasta zostało zlikwidowane z dniem 30 kwietnia 1990 roku w oparciu o ustawy uchwalone przez Sejm kontraktowy 8 marca 1990 roku. Jednak faktyczne zlikwidowanie funkcji naczelnika miało miejsce po ukonstytuowaniu się władz samorządowych wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych 27 maja 1990 roku.

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95) organem wykonawczym gminy stał się zarząd gminy. Zgodnie z przepisami tej ustawy w skład zarządu miasta wchodził: burmistrz (prezydent miasta) jako przewodniczący zarządu, jego zastępcy oraz pozostali członkowie. Zarząd w liczbie od 4 do 7 osób wybierała rada gminy spośród swoich członków, w głosowaniu tajnym przy czym burmistrz i jego zastępcy mogli być wybierani spoza składu rady gminy. Zastępcę albo zastępców burmistrza wybierała rada gminy na wniosek burmistrza.

W pierwszych wyborach na Burmistrza Miasta Łeby w roku 1990 kandydowali P. Janusz Jankowski z Łeby i P. Kazimierz Kleina z Żukowa. Rada Miejska w Łebie w głosowaniu tajnym wybrała Kazimierza Kleinę.

Składy kolejnych zarządów miasta

1990.06.15-1993.04.28 Przewodniczący Zarządu - Burmistrz Miasta Łeby - Kazimierz Kleina Członkowie Zarządu - …………………………………….. 1993.05.11-1994.10.10 Przewodniczący Zarządu - Burmistrz Miasta Łeby - Piotr Chełkowski Członkowie Zarządu - …………………………………….. 1994.10.10-1995.10.18 Przewodniczący Zarządu - Burmistrz Miasta Łeby - Andrzej Cyranowicz Członkowie Zarządu - …………………………………….. 1995.10.18-1998.11.02 Przewodniczący Zarządu - Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska Członkowie Zarządu - Hanna Wolska , …………………………………….. 1998.11.02-2002.11.19 Przewodniczący Zarządu - Burmistrz Miasta Łeby - Andrzej Cyranowicz Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Rafał Dawid Członkowie Zarządu - Teresa Trojanowicz, Wiesław Wyka, Arkadiusz Puchacz

Z dniem 4 sierpnia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. 2002 Nr 113, poz. 984). Zgodnie z art.99 usty.1-3 tej ustawy zarząd gminy został zastąpiony przez wybieranych w wyborach bezpośrednich, wójtów (burmistrzów lub prezydentów), którzy jako organy monokratyczne mieli reprezentować gminę.

Kolejni burmistrzowie miasta /ich kontrkandydaci oraz wyniki wyborów

2002.11.19-2006.12.06 Halina Klińska W I turze wyborów w dniu 27.10.2002 poszczególni kandydaci uzyskali: Andrzej Cyranowicz 25,13% ( 501 głosów); Tadeusz Ryszard Grzywacz 0,80% (16 głosów) Aniela Halina Klińska 55,77% (1112 głosów); Jan Antoni Kużownik 10,68% (213 głosów) Marek Jerzy Lacher 5,22% (104 głosy); Maciej Piotr Multaniak 2,41% (48 głosów) 2006.12.06-2010.06.12 Halina Klińska W I turze wyborów w dniu 12.11.2006 poszczególni kandydaci uzyskali: Klińska Halina Aniela 43,50% głosów (847 głosów); Strzechmiński Andrzej Marek 27,63% (538 głosów) Andrzej Cyranowicz 21,16% (412 głosów); Jan Kużownik 7,70% (150 głosów) W II turze wyborów w dniu 26.11.2006 poszczególni kandydaci uzyskali: Strzechmiński Andrzej Marek 49,97% (943 głosy); Klińska Halina Aniela 50,03% głosów (944 głosy) 2010.06.12-2014.11.30 Andrzej Strzechmiński W I turze w dniu 21.11.2010 poszczególni kandydaci uzyskali: Strzechmiński Andrzej Marek 54,63% (1120 głosów); Klińska Halina Aniela 45,37% (930 głosów) 2014.12.01-2018.11.21 Andrzej Strzechmiński W I turze w dniu 16.11.2014 poszczególni kandydaci uzyskali: Okenczyc Piotr Witold 5,81 % głosów (112 głosów);Strzechmiński Andrzej Marek 55,32% (1066 głosów); Szumała Krzysztof Marek 8,67% (167 głosów);Klińska Halina Aniela 30,20% (582 głosów) 2018.11.22-2023……… Andrzej Strzechmiński W I turze w dniu 21.10.2018 poszczególni kandydaci uzyskali: Andrzej Strzechmiński 48,29% (878 głosów); Halina Klińska 41,58 % (756 głosów); Marek Jerzy Lacher 10.12 % (184 głosy), W II turze w dniu 4.11.2018 poszczególni kandydaci uzyskali: Andrzej Strzechmiński 51,04% (994 głosy); Halina Klińska 48,97 %, (954 głosy).

Radni Rady Miejskiej

1990-1994 Władysław Barambas, Kazimierz Dygowski, Grażyna Gałązka, Ryszard Chwiłkowski, Zenobia Karcz, Halina Klińska, Jerzy Neczajewski, Janina Pawłowska, Tadeusz Rabka, Maria Rogowska, Henryk Siuda, Teresa Trylewicz, Anatol Korsak-Wasilewski, Zbigniew Wodowski, Jacek Pawłowski (zm. 12.11.1993) Przewodnicząca Rady - Halina Klińska

1994-1998 Bogusław Biskot, Jan Charynek, Henryk Jarocki,Jerzy Jedrzejewski, Andrzej Kopańczuk,Andrzej Kos, Danuta Kużel, Andrzej Mazurkiewicz, Maciej Multaniak, Jerzy Neczajewski, Tadeusz Rabka, Ignacy Rausz, Zdzisław Stasiak, Władysław Szczepny, Teresa Trojanowicz, Zbigniew Wojdyło, Hanna Wolska, Cecylia Zawadzka, Mirosław Nastały Przewodnicząca Rady - Danuta Kużel

1998-2002 Andrzej Cyranowicz, Wiesław Dzietczyk, Janina Godlewska, Rudolf Greczko, Marek Lacher, Zbigniew Lenart (zm.08.09.2002),Janusz Misiorek, Maciej Multaniak, Jerzy Neczajewski, Piotr Pelczar, Arkadiusz Puchacz, Ignacy Rausz, Jan Siebert, Jan Kużownik, Adam Studziński, Teresa Trojanowicz, Wiesław Wyka, Genowefa Zielińska, Andrzej Olszewski (zrezygnował), Andrzej Strzechmiński (zrezygnował) Przewodniczący Rady - Maciej Multaniak

2002-2006 Krystyna Adamczyk, Paweł Chrostowski, Daniel Figacz, Adam Grabowski, Marek Kwaterkiewicz, Janina Jagodzińska,Henryk Jarocki, Jan Kużel, Jan Kużownik, Barbara Lechończak, Andrzej Mart, Feliks Świderski, Adam Rataj, Wojciech Śnioszek, Piotr Wolski, Brunon Hokusz (zrezygnował), Marek Ptaszyński (zrezygnował) Przewodniczący Rady - Jan Kużownik

2006-2010 Krystyna Grzegorczyk, Barbara Dąbrowska, Ludwik Greczko, Henryk Jarocki, Jan Kużel, Stanisław Mielewczyk, Piotr Okenczyc,Joanna Pałac, Adam Rataj, Dorota Reszke, Piotr Skobodziński, Wojciech Śnioszek, Lucyna Ulewicz-Karaś,Barbara Wawrzyniak, Piotr Wolski Przewodniczący Rady - Jan Kużel

2010-2014 Jan Kużel, Krzysztof Szumała, Wojciech Śnioszek, Lucyna Ulewicz-Karaś, Stanisław Mielewczyk, Adam Rataj, Barbara Dąbrowska, Aleksandra Wojf, Genowefa Zielińska, Radosław Zimnowoda, Barbara Wawrzyniak, Halina Stachewicz, Piotr Okenczyc, Joanna Jagodzińska, Brunon Hokusz Przewodniczący Rady - Barbara Dąbrowska (od 2013 Krzysztof Szumała)

2014-2018 Bogusław Biskot, Agnieszka Derba, Emil Dettlaff, Zbigniew Dolecki, Dawid Gierszewski, Mariusz Jabłoński, Piotr Kasina, Hanna Kisielewska, Józef Kleina, Katarzyna Mazur, Zbigniew Pranga, Beata Smorawska, Teresa Trojanowicz Przewodniczący Rady - Zdzisław Stasiak, z-ca Przewodniczacego - Magdalena Wójcicka

2018-2023 Agnieszka Bednarek, Bogusław Biskot, Agnieszka Derba, Emil Dettlaff, Hanna Kisielewska, Jakub Krawczyk, Katarzyna Mazur, Stanisław Mielewczyk, Magdalena Wójcicka, Jan Kużownik, Magdalena Plichta, Arkadiusz Puchacz, Beata Smorawska, Krzysztof Szumała, Teresa Trojanowicz, Przewodniczacy Rady - Magdalena Wójcicka, z-ca Przewodniczącego - Jan Kużownik

Kalendarium

1990 - kwiecień: na bazie Bałtyckiej Brygady WOP utworzono Bałtycki Oddział Wojsk Ochrony Pogranicza. W skład oddziału wchodziła strażnica oraz GPK Łeba, - 10 maja - likwidacja Milicji Obywatelskiej, w jej miejsce na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. powołano Policję. Funkcjonariusze MO (z wyjatkiem funkcjonariuszy SB) stawali się z mocy ustawy funkcjonariuszami Policji. Zlikwidowano Urzędy Spraw Wewnętrznych.

Komendancji Komisariatu Policji w Łebie

OdDoImie i nazwiskoUwagi
Zdzisław Wrzosek
2004.11.30Marek Cichowlasprzeszedł na emeryturę
2004.12.01Ryszard Barasińskip.o. Komendanta Komisariatu
2004.12Andrzej Jabłoński
2009.10.01Jacek Krauzp.o. Komendanta Komisariatu
2010.01.192011.01.31Jacek Krauz
2011.02.0131.07.2012Marek Kwaśniak
2012.08.012012.07.31Bartosz Budkowskip.o. Komendanta Komisariatu
2012.10.01Cezary Kossewski
2016Bartosz Budkowski

27 maja - pierwsze powszechne, równe i bezpośrednie wybory do rady gminy w III RP. Najważniejszym celem wprowadzenia wyborów samorządowych i reform prawa z nimi związanych, było zastąpienie wywodzących się z czasów PRL rad narodowych radami gmin. Wybierano na kadencję 4-letnią. Na nowo uformowane rady gmin nałożono m.in. obowiązek wyboru burmistrzów. Nie były to więc wybory bezpośrednie (pierwsze bezpośrednie wybory wójta , burmistrza i prezydenta miasta odbyły się w 2002 r.). Z inicjatywy lokalnych struktur Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pierwszym burmistrzem miasta zostaje nauczyciel z Żukowa Kazimierz Kleina. Bilans otwarcia w przypadku gospodarki komunalnej wyglądał następująco: - drogi o głównym znaczeniu dla miasta pozostają w zarządzie Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Gdańsku i Wojewódzkiego Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku. Stan dróg zły. Nie zrealizowane połączenia ul. Parkowej z Nowęcińską, ul. Wysockiego z Łąkową, ul. Zawiszy Czarnego z Kościuszki, ul. Łąkowej z Kościuszki (konieczne wyburzenia). Układ drogowy niewydolny. Bardzo zły stan mostu na rzece Łebie (most drewniany , saperski, wykonany na czas zlotu Intercamp'84); - poborem i dostawą wody zajmuje się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Słupsku. Niewystarczająca pod potrzeby sezonowe wydajność eksploatacyjna ujęcia wód podziemnych w Nowęcinie (198 m3/h). W związku z częstym zrywaniem złoża woda zanieczyszczona związkami humusowymi. Braki wody częściowo rekompensowane kilkoma lokalnymi ujęciami wody o złej jakości (żelazo, mangan, zasolenie). Duża awaryjność sieci; - odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem zajmuje się spółka prawa administracyjnego (Spółka Wodna w Łebie). Nie skanalizowane obszary zamieszkałe miasta przy czym Spółka nie wykazuje zainteresowania skanalizowaniem tych obszarów. W związku z tym ścieki dowożone są od mieszkańców wozami asenizacyjnymi, - dostawą ciepła do budynków spółdzielczych zajmują się odpowiednio Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Słupsku, Wojskowa Administracja Koszar w Gdyni i Spółdzielnia Kopernik w Koszalinie. Stan sieci ciepłowniczej i kotłowni zły, - plaże i kąpieliska administrowane bezpośrednio przez Urząd Morski w Słupsku (wydzierżawiane podmiotom prywatnym (PZ Seeger a później Spółce „Agados”), - potrzeba budowy cmentarza komunalnego w związku z brakim kwater na cmentarzu parafialnym, - składowisko odpadów i dawne wylewisko ścieków w Lucinie o nieuregulowanym stanie prawnym. Zła eksploatacja powoduje okresowe samozapłony odpadów; - zły stan nabrzeży portowych administrowanych przez samorząd (nabrzeża na kanale Chełst przy moście w ul. Kościuszki), Nabrzeże Stoczniowe (odcinek od Stoczni „Gryf” do Strażnicy Straży granicznej) i w miejsu obecnego baseny jachtowego, - wiele obiektów budowlanych umieszczonych na terenach publicznych z naruszeniem prawa. Niektóre umieszczone bezpośrednio w pasie istniejących i projektowanych jezdni dróg (ul. Matejki, boczny odcinek ul. Wysockiego (obecnie Jaśminowej)); - zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych gminy. Zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej (Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa, Biblioteka Miejska), - nie uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, itd

12 czerwca - zakończenie budowy ul. Nowotki (obecnie Wysockiego)

1991

Po raz pierwszy odbyły się w Łebie Windsurfingowe Mistrzostwa Polski. Współorganizowane przez Łebski Klub Żeglarski zawody odbywają się odtąd tu corocznie. 15 maja: następuje rozformowanie Bałtyckiego Oddziału WOP w wyniku rozwiązania Wojsk Ochrony Pogranicza.

1992

Gospodarka komunalna na obszarze miasta jest prowadzona za pomocą zakładu Budżetowego ZUKiM Łeba (ciepłownictwo, remonty dróg lokalnych, gospodarka lesna i utrzymanie zieleni, gospodarka mieszkaniowa w tym remonty bieżące lokali,zaopatrzenie w wodę,wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystosci i porzadku w gminie,utrzymanie składowiska odpadów w Lucienie,utrzymanie cmentarza komunalnego).Przychody ze sprzedaży usług ZUKiM wynosiły 6.133.000.000 zł (wartość nabywcza w roku 2018 - 3.753.575zł) a dotacja z budżetu gminy 2.619.000.000 zł (w przeliczeniu na rok 2018 - 1.602.905 zł). Struktura dochodów wygladała następujaco: - sprzedaż wody - 28% - sprzedaż ciepła - 27% - dochody z gospodarki mieszkaniowej -19% - wywóz nieczystości płynnych - 13% - wywóz nieczystosci stałych - 5% - pozostałe usługi - 9%

- w Łebie kręcono sceny do filmu Lecha Majewskiego „Pustynny lunch”

1993 - w związku z powołaniem Kazimierza Kleina przez Premier Hannę Suchocką na stanowisko Wojewody Słupskiego funkcję Burmistrza Rada Miejska w Łebie powierza mgr inż Piotrowi Chełkowskiemu pracownikowi Spółki Wodnej „Łeba”; Struktura wydatków budżetu w podziale na poszczególne zakłady i jednostki budżetowe (w mln zł p.c. 1993):

Rodzaj kosztuUrząd MiejskiZUKiMSzkoła PodstawowaPrzedszkole MiejskieBiblioteka MiejskaMiejski Dom KulturyOśrodek Pomocy SpołecznejRazemUdział [%}
Płace i narzuty2.0242.9743.3131.35522020235310.44147,6
Usługi6063.45917414011517030469421,4
Materiały2202.151390130125128103.15414,4
Energia501.01115015021901.3826,3
Pozostałe200636203509104206902.26210,3
RAZEM3.10010.2314.2302.184566539108321.933100
Udział %14,146,619,310,02,62,54,9100

W przeliczeniu na wartość nabywczą pieniądza w roku 2018 są to kwoty [zł]:

Rodzaj kosztuUrząd MiejskiZUKiMSzkoła PodstawowaPrzedszkole MiejskieBiblioteka MiejskaMiejski Dom KulturyOśrodek Pomocy SpołecznejRazemUdział [%}
Płace i narzuty1.238.7471.820.1752.027.653829.299134.646202216.0466.390.19747,6
Usługi370.8902.117.009106.49385.68470.383104.04518.3612.872.86521,4
Materiały134.6461.316.475238.69179.56476.50378.3406.1201.930.34014,4
Energia30.601618.76291.80491.8041.22411.6280845.8246,3
Pozostałe122.406389.251124.241311.52363.65112.241422.3001.384.41010,3
RAZEM1.897.2916.261.6712.588.8841.336.671346.409329.884662.82813.423.637100
Udział %14,146,619,310,02,62,54,9100

W roku 1993 planowane przychody ze sprzedaży usług ZUKiM szacowano na 7.260.000.000 zł (wartość nabywcza w roku 2018 - 4.443.332 zł)a dotację z budżetu gminy 2.800.000.000 zł (w przeliczeniu na rok 2018 - 1.713.682 zł). Struktura dochodów wygladała następujaco: - sprzedaż wody - 28% - sprzedaż ciepła - 27% - dochody z gospodarki mieszkaniowej -19% - wywóz nieczystości płynnych - 12% - wywóz nieczystosci stałych - 7% - pozostałe usługi - 5% W roku 1993 w zasobach gminy znajdowało się 251 lokali komunalnych.

26-29 maja - meeting filatelistyczno-sportowy z okazji 100-lecia filatelistyki polskiej. Rejonowa wystawa filatelistyczna „Sport-Łeba-93” oraz Harcerska Poczta Balonowa. - zakończenie budowy ul. Łakowej pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Kościuszki i Zawiszy Czarnego, ul. Zawiszy czarnego i Derdowskiego - w Łebie kręcone są zdjęcia do filmu „Motyw cienia” w reż. Józefa Skolimowskiego

wrzesień - Spółka DORADCA Consultans Ltd zawiera umowę z Funduszem Współpracy o przeprowadzenie prac związanych z organizacją usług komunalnych w Łebie w ramach „Programu Restrukturyzacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych”. Przedmiotem analiz jest sposób wykonywania usług na rzecz mieszkańców przez gminę w szczególności za pomoca zakładu budżetowego ZUKiM.

1994 24 stycznia - Spółdzielnia Pracy Przetwórstwa i Rybołówstwa Morskiego w Łebie zawiesza działalność. Pracownicy zostali skierowani na płatne urlopy. Przyczyną urlopowania pracowników jest brak na rynku ryby szprotów i śledzia, na których przetwórstwie bazowała konserwiarnia Spółdzielni. 8 czerwca - zakończenie budowy ul. Jagiellońskiej 30 czerwca - zakończenie budowy łącznika ul. 10 Marca z ul. Kościuszki 2 grudnia - zakończenie budowy ul. Mieszka I i Chrobrego - zakończenie budowy kortów tenisowych na zapleczu OW CHEMAR

1995

2 stycznia - dowództwo jednostki JW5576 oraz PPTiR AGADOS przekazuja na rzecz miasta wybudowany wodociąg w ul. Turystycznej dł 466 m - W nawiązaniu do przedwojennej tradycji spotkań artystów malarzy powołano w Łebie do życia doroczne międzynarodowe sympozjum malarskie pod nazwą „Łebska Enklawa Malarzy”. Co roku jesienią spotykają się w Łebie malarze z różnych krajów. - maj - poświęcono na starym łebskim cmentarzu pomnik-pamiątkę istniejącej niegdyś w Łebie parafii ewangelickiej. Podczas tygodniowych uroczystości z okazji poświęcenia pomnika spotkali się na nabożeństwie ekumenicznym, dyskusjach i rozmowach byli niemieccy i obecni polscy mieszkańcy Łeby. 22 maja - zakończenie budowy ul. Grunwaldzkiej 8 listopada - zakończenie budowy ul. E.Platter 28 listopada - zakończenie budowy ul. Ogrodowej i Kwiatowej 21 grudzień - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przekazuje na rzecz miasta budynek przy ul. Sienkiewicza 7

1996

26 kwietnia - zakończenie budowy ul. Mickiewicza 8 lipca - po obowiązkowym w czasach komunizmu świętowaniu daty 10 marca jako „dnia wyzwolenia”. Łeba wróciła do obchodów historycznej daty nadania praw miejskich. 3 grudnia - zakończenie budowy ul. Sucharskiego

1997

27 marca z udziałem ministra transportu i gospodarki morskiej, oficjalnie rozpoczęto budowę portu jachtowego, finansowanego z programu Crossborder w ramach funduszu PHARE. 14 - 22 czerwca odbyły się w Łebie Mistrzostwa Europy w Windsurfingu 1 grudnia - zakończenie budowy ul. Parkowej i Reja 30 grudnia - zakończenie budowy 3-przęsłowego mostu żelbetowego na rzece Łebie dł. 61 m (ul. Sienkiewicza-Turystyczna)

1998

9 marca - oddanie do użytku hali sportowej wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej (p.z. 2.360 m2, p.u. 2.316 m2), 8 lipca - koronacja Henryka Ruszewskiego na księcia Księstwa Łebskiego - Heńka I Łebskiego. Był to efekt wyborów z dnia 11 czerwca. Od tej pory turyści mogą nabyć obywatelstwo Księstwa Łeba, gdyż zaczęto wydawać paszporty księstwa i łebskie monety. Gmina za pomysł utworzenia Księstwa Łeby uzyskuje nagrodę Przebiśnieg '98 Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.

30 lipca-10 sierpnia - odbywa się Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu. Udział w nim bierze 1200 załóg z 28 krajów.

10 sierpnia Łeba weszła w skład powiatu lęborskiego 11 października - wybory samorządowe 25 listopada - zakończenie budowy ul. Łąkowej

1999

- 1 stycznia Łeba wchodzi w skład województwa pomorskiego, - do zarządzania drogami wojewódzkimi na obszarze województwa pomorskiego zostaje powołany Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (jednostka podległa samorządowi wojewódzkiemu), - Z portu jachtowego wypływa w rejs milenijny dookoła świata kpt. Krzysztof Baranowski - powrócił do Łeby we wrześniu 2000 r. - 25 lipca - z inicjatywy łebskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w parku im. Jana Pawła II ustawiono wykonaną przez rzeźbiarza artystę Piotra Tyborskiego figurę św. Jakuba Apostoła. Figura była częścią słynnego ołtarza papieskiego z Sopotu (1999 r.) wg projektu prof. Mariana Kołodzieja - 09-12 sierpnia Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Windsurfingu w Klasie „A”. - Powstanie Gimnazjum w Łebie. W pierwszym roku istnienia do gimnazjum uczęszczało 76 uczniów (Łeba- 57 uczniów, Nowęcin i Żarnowska- 17 uczniów). Zajęcia odbywały się w dalszym ciągu w budynku szkoły podstawowej. - grudzień - I Edycja Festiwalu Pomuchla

2000

1 stycznia - zostaje zniesiona Graniczna Placówka Kontrolna SG Łeba, 1 stycznia - Samodzielny Publiczny ZOZ w Lęborku przekazuje na rzecz miasta budynek przy ul. Kościelnej 2 Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie w klasie O.K. Dinghy 30 października - zakończenie budowy ul. Grabskiego - odcinek 240 m 30 grudnia - przejęcie od „LOT AMW” w Warszawie obiektów koszarowych po zlikwidowanej jednostce JW 3886 przy ul. Nadmorskiej

2001

- wydłużono zachodni falochron o 156 m, - wrzesień - ustawienie krzyża nawigacyjnego o wys.16m u podstawy łebskiego zachodniego falochronu , poświęconego pamięci marynarzy, rybaków, żeglarzy i tym , którzy nie powrócili z morza. 1 września: przeniesienie Gimnazjum do pokoszarowego budynku przy ulicy Nadmorskiej 21, - W latach 2001-2008 podjęto intensywne prace przeciwdziałania niekorzystnej tendencji zmniejszania liczebności endemicznego stada siei z Jeziora Łebsko. Badania zrealizowano w ramach projektu nr PL0468 „Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior- wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej)„w ramach instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Rocznie odławiano około 100 sztuk tarlaków, z których ikry odchowano ponad 22000 sztuk narybku wypuszczanego do jeziora jesienią. Z kolei w 2009 roku zainicjowano projekt „lchtiologiczna bioróżnorodność jezior - wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej siei wędrownej w Jeziorze Łebsko (siei łebskiej)”. Przykładowo w roku 2010 r. uzyskano 40 tys sztuk wyselekcjonowanego narybku , z którego 25 tysięcy wpuszczono do jeziora Łebsko a 15 tysięcy pozostało w ośrodku AQUAMAR w Miastku jako zalążek stada tarłowego i rezerwa do zarybienia w roku następnym.

2002

4 sierpnia - wchodzi w życie ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zarząd gminy zostaje zastąpiony przez wybieranych w wyborach bezpośrednich, wójtów (burmistrzów lub prezydentów), którzy jako organ monokratyczny reprezentują gminę.

27 października - wybory samorządowe,

- Zakończono budowę ujęcia wód podziemnych dla miasta Łeby w Łebieńcu gm. Wicko, stacji uzdatniania wody w Nowęcinie gm. Wicko , sieci magistralnych Łebieniec-Nowęcin oraz wodociągu w Łebieńcu i Szczenurzy. Inwestycja zrealizowana wspólnie przez Gminę Miejską Łeba i Gminę Wicko.

2004

30 kwietnia - Rada Miejska uchwałą nr 172/XIX/2004 postanawia o likwidacji jednostki budżetowqej - Miejskiego Domu Kultury w Łebie 02-08 sierpnia organizowane po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Świata Formuły Windsurfing - WINDSURFING ERA CUP 2004 14 sierpnia - w centrum Łeby została zakopana na sto lat Skrzynia Czasu, w której 1000 osób umieściło swoje prywatne fotografie i pamiątki dla przyszłych pokoleń. Projekt przewiduje ,że w 2104r. w miejscu jej odkopania i otwarcia powstanie Muzeum Skrzyni, gdzie wszystkie zgromadzone wcześniej materiały zostaną publicznie ujawnione, jako pamiątka naszych czasów dla przyszłych pokoleń. Pomysł ten został zaczerpnięty również przez inne miasta, m.in. Rawę Mazowiecką, Legnicę, Sieradz, Malbork i Tychy.

- wielkość floty rybackiej (łodziowej) - 24 jednostki,

2005

9 lipca Siódmy Zjazd Kaszubów w Łebie

2006

Zakończono budowę głównej drogi średnicowej miasta - Al. Św. Jakuba 25 marca-02 kwietnia Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach

2007

- w Łebie kręcono zdjęcia do filmu „Effi Briest”

2008

20 kwietnia - sprowadzenie relikwii Apostoła św. Jakuba Starszego do Łeby (Parafia p.w. św Jakuba Apostoła).

28 czerwca a terenie Miasta Łeba wchodzi do obiegu seria dukatów lokalnych: 5 wizerunków dukata o nominale 4 Łeb i 2 wizerunki dukata o nominale 7 Łeb

2009

08-10 maja XXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Morskim w Łebie. Organizatorem był Zarząd Okręgu PZW Słupsk na zlecenie ZG PZW w Warszawie. 17-26 kwietnia w ramach programu „Młodzież w Działaniu” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej odbyły sie spotkania młodzieży różnych narodowości „Many Cultures – One Europe”. Brała w nim udział młodzież z Rumunii, Słowacji, Turcji i Polski, razem 33 uczestników.

2010

8 września - z okazji 65 rocznicy przybycia Misjonarzy Oblatów do Łeby ks Bp prof dr hab Jan Bernard Szlaga dokonał uroczystego poświęcenia krzyża przy rondzie na wlocie do miasta.

27 września - Mistrzostwa Polski w żeglarskich klasach olimpijskich 18 listopada - oddanie do uzytku Centrum Informacji Turystycznej („Brama Kaszubskiego Pierscienia w Łebie”)

2011

12-15 maja XXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Morskim w Łebie. Pod względem liczby uczestników zawody te były rekordowe. 134 zawodników w w klasyfikacji indywidualnej i 43 drużyny. grudzień - XIII Edycja Festiwalu Pomuchla

5 sierpnia - uroczyste otwarcie „Ścieżki Czasu” w ul. Kosciuszki z udziałem Jadwigi Kaczorowskiej, córki zmarłego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Kurier Lęborski 2011 , nr 6

2012

17 stycznia - w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez Redakcję Dziennika Gazety Prawnej pt. „Perły Samorządu 2012” otrzymuje podwójne wyróznienie. N zmodernizowano ul. Nowęcińską na odcinku od ronda w ul. Nowęcińskiej do granicy Gminy Wicko, zakończono I Etap rewitalizacji parku leśnego w kwartale ulic Kościuszki-Morska-Wojska Polskiego (oczyszczenie Łabędziego Stawu, budowa 3 km alejek spacerowych) 20 - 22 - w Łebie odbył się etap ogólnopolskich zawodów w kitesurfingu FORD KITE CUP ŁEBA 2012 w kategorii 24-25 sierpnia - Ogólnopolska Konferencja „Perspektywy rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych - rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w Łebie, zorganizowanej w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku 8-10 listopada - zawody strzeleckie BALTIC CUP 2012 ŁEBA Freestyle i Race 9 grudnia - Festiwal Pomuchla (XIV Edycja)

2013

23 marca - II Plażowe Mistrzostwa Polski Nordic Walking. Uczestniczyło prawie 300 zawodników w konkurencji na 5 i 10 km. 24-28 czerwca - II Mistrzostwa Europy w Łodziowym Wędkarstwie Morskim na Przynęty Sztuczne w Łebie 15 lipca - wizyta w Łebie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - wielkość floty rybackiej (łodziowej) - 22 jednostki,

1 września - Kapituła V edycji ogólnopolskiego konsumenckiego konkursu „Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki” przyznała Łebie nagrodę „Odkrycie Roku 2013” w kategorii Wypoczynek w mieście, 13 września - uroczyste otwarcie Punktu Pierwszej Sprzedaży Świeżej Ryby w Łebie przy ul. Jachtowej

2014

18-19 stycznia - VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego Łeba 2014

13-16 lutego i 13-16 marca - XVI Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2014

1 marca - Karnawałowy Trail Półmaraton

2015 23 września - Miasto Łeba również otrzymało prestiżową nagrodę Prezesa Honorowego PROT (Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) w kategorii „Subregionalny marketing terytorialny” za najlepszy produkt promocyjny jakim był projekt współpracy partnerskiej między Łebą, Mikołajkami i Szczyrkiem o nazwie „Morze, Góry i Mazury”. Medal za wieloletnią działalność na rzecz turystyki i promocji regionu pomorskiego otrzymał Pan Wojciech Grabowski Prezes Łeba Mors Poland.

2017 16 stycznia - premiera filmu promocyjnego Łeby aut. Studia Filmowego „Lumixar” na XXV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łebie

9 listopada - film promocyjny tudia Filmowego „Lumixar” zdobywa główną nagrodę w kategorii “Promotional film of the city” w prestiżowym konkursie Filmowym o randze międzynarodowej „FilmAT”

2019 - luty - rozpoczynają się prace przygotowawcze związane z budową Filii Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie. Autorami projektu obiektu jest warszawskie biuro Plus3 Architekci Sp. z o.o.

-18 marca - wizyta Pana Edgarsa Bondarsa, Ambasadora Republiki Łotewskiej w Polsce

historia/okres_po_reformie_administracyjnej_w_roku_1990_w_opracowaniu.txt · ostatnio zmienione: 2021/04/11 16:56 przez Grzegorz Kleina