Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


historia:srodowisko_kulturowe

Środowisko kulturowe

Ochrona zabytków

Obiekty (mienie nieruchome i ruchome) wpisane do rejestru zabytków:

  • nr rej A-323 Kościół Parafialny p/w Wniebowzięcia NMP w Łebie (barokowy kościół z 1683 z wieżą szachulcową z XVIII w.),
  • nr rej B/344/1-8 Zabytkowe wyposażenie Kościoła Parafialnego p/w Wniebowzięcia NMP

ołtarz główny k. XVII w. obraz Matka Boska Orędowniczka 1945 r. chrzcielnica k. XVII w. płyta nagrobna Samuela G.Mampe pocz. XIX w. płyta nagrobna z owalem i datą 1821 1821 r. płyta nagrobna z datą 1829 r. 1829 r. płyta nagrobna MGC Magunna 1761-1831 1831 r. prospekt organowy 1912 r.

inne obiekty:

  • pozostałości murów gotyckiego kościoła św. Mikołaja z XIV w. (w Starej Łebie)
  • budynek przy ul. Kościuszki 86 (mur szachulcowy z XVIII w.).

Bezwzględnej ochronie archeologiczno–konserwatorskiej podlega rejon kościoła św. Mikołaja i podziemne relikty szpitala św. Ducha. Względnej ochronie archeologiczno–konserwatorskiej podlega obszar tzw. Starej Łeby oraz miasta średniowiecznego, którego osią jest ulica Powstańców Warszawy i XIX–wiecznego (jest tu większość obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej).

Gminna ewidencja zabytków

stan na 18.04.2023 gminna_ewidencja_zabytkow_.pdf

Wojewódzka ewidencja zabytków

Gminne plany i programy dotyczące opieki nad zabytkami

Program opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Łeba na lata 2007-2011

Program wykonany przez inspektora d/s planowania przestrzennego UM J.Retmana i przyjęty Uchwałą nr XVI/117/2007 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. nr …………..) Opracowanie możesz pobrać tutaj:

Gminna Ewidencja Zabytków

Zgodnie z Art.22 ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków. Dokumentację fotograficzną obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można pobrać tutaj:

historia/srodowisko_kulturowe.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/18 14:14 przez Grzegorz Kleina