Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


infrastruktura:ruch_drogowy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
infrastruktura:ruch_drogowy [2016/12/08 13:20]
Radosław Czyżewski ↷ Links adapted because of a move operation
infrastruktura:ruch_drogowy [2018/08/06 12:42] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +===== NIEPOTRZEBNE POWTARZANIE ZNAKU B-36 =====
 +
 +Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 Nr 170, poz. 1393z późn.zm.)
 +zakaz wyrażony znakiem B-36 dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie (§ 28 ust.3 pkt 1 i ust.4).
 +Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje,​ z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35 ((§ 28  ust.4).
 +Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki B-36 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania;​ nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej,​ na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią (§ 32 ust.2).
 +
 +<note important>​Powtarzanie znaków zakazu po lewej stronie drogi jest możliwe, ale nie obligatoryjne,​ stosowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w szczególnie niebezpiecznych.
 +Parkując przy lewej krawędzi jezdni należy upewnić się, czy w miejscu gdzie pozostawia się swój pojazd nie obowiązuje znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” (Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział IX Karny sygn. akt IX W 1205/​17).</​note> ​
 +
 ===== Czy w świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość rejestracji pojazdów samochodowych innych o mocy powyżej 15 kW? ===== ===== Czy w świetle obowiązujących przepisów istnieje możliwość rejestracji pojazdów samochodowych innych o mocy powyżej 15 kW? =====
  
infrastruktura/ruch_drogowy.txt · ostatnio zmienione: 2018/08/06 12:42 przez Grzegorz Kleina