Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


jak_gmina_nie_powinna_dac_sie_wykorzystywac

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

jak_gmina_nie_powinna_dac_sie_wykorzystywac [2016/04/13 15:10]
Grzegorz Kleina utworzono
jak_gmina_nie_powinna_dac_sie_wykorzystywac [2016/04/13 15:16] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
-Cóż może zrobić gmina gdy sąsiad korzysta z jej zasobów bez współuczestniczenia w kosztach i bynajmniej nie ma najmniejszej chąci zawrzeć w tej sprawie umowy/​porozumienia ​chociazby ​w oparciu o Art.74 ustawy o samorzadzie gminnym?+Cóż może zrobić gmina gdy sąsiad korzysta z jej zasobów bez współuczestniczenia w kosztach i bynajmniej nie ma najmniejszej chąci zawrzeć w tej sprawie umowy/​porozumienia ​np. w oparciu o Art.74 ustawy o samorzadzie gminnym?
  
 W przypadku gdy stosownej umowy nie ma, można skorzystać z instytucji prawa cywilnego. Nasuwa się tu możliwość zastosowania uregulowań zawartych w art. 752 i nast. k.c. (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia), bądź art. 405 i nast. k.c. (bezpodstawne wzbogacenie). W każdym wypadku wiązać to należy z obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym m.in. z treści art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, które zaliczone zostały do zadań użyteczności publicznej gminy (art. 9 ust. 4 ustawy). Skoro obowiązki te przejmuje w jakimś zakresie inna gmina, to uzasadnione staje się przyznanie jej prawa do zwrotu kosztów przez nią poniesionych. W przypadku gdy stosownej umowy nie ma, można skorzystać z instytucji prawa cywilnego. Nasuwa się tu możliwość zastosowania uregulowań zawartych w art. 752 i nast. k.c. (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia), bądź art. 405 i nast. k.c. (bezpodstawne wzbogacenie). W każdym wypadku wiązać to należy z obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym m.in. z treści art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, które zaliczone zostały do zadań użyteczności publicznej gminy (art. 9 ust. 4 ustawy). Skoro obowiązki te przejmuje w jakimś zakresie inna gmina, to uzasadnione staje się przyznanie jej prawa do zwrotu kosztów przez nią poniesionych.
jak_gmina_nie_powinna_dac_sie_wykorzystywac.txt · ostatnio zmienione: 2016/04/13 15:16 przez Grzegorz Kleina