Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


leba_stowarz

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
leba_stowarz [2010/12/08 11:24]
Grzegorz Kleina
leba_stowarz [2019/03/08 07:00] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 ====== Udział Miasta w Stowarzyszeniach ====== ====== Udział Miasta w Stowarzyszeniach ======
-  * **Stowarzyszenie LGR “Pradolina Łeby”** +  
- +**Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”** (www.pomorskie-eu.pl)
-    Lokalna Grupa Rybacka (w skrócie LGR) „Pradolina Łeby" to stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich +
-   (LSROR), czyli ogólnego planu podniesienia jakości życia mieszkańców gmin należących do stowarzyszenia. Budżet LSROR opiewa na kwotę ponad 39 mln złotych na lata  +
-    2011-2015. +
-    29 października 2010 nastąpiło uroczyste podpisanie umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (w skrócie PO RYBY) przez 8 LGR-ów województwa pomorskiego, w tym przez "Pradolinę Łeby"+
-    LGR Pradolina Łeby obejmuje tereny gmin: Cewice, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łeba, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Naszym partnerem jest także starostwo powiatu lęborskiego. +
-    19 listopada 2009 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wyłoniło władze LGR w następującym składzie: +
- +
-    Zarząd: +
-    Mikołaj Orzeł - Prezes +
-    Jolanta Podhajska - Wiceprezes +
-    Walerian Bernaciak - członek +
-    Arkadiusz Pasiuk - członek +
-    Magdalena Klejsa - członek +
- +
-    Komisja Rewizyjna: +
-    Wiesław Doliński - przewodniczący +
-    Bogusława Engelbrecht - członek +
-    Bożena Chmielewska - członek +
-    Paulina Płotka - członek +
- +
-  * **Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”** (www.pomorskie-eu.pl) +
-     +
-    Podstawowym celem strategicznym działalności Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" jest wspieranie  +
-    efektywnego włączenia się samorządów, instytucji i organizacji naszego regionu w nowe programy i inicjatywy Unii  +
-    Europejskiej na lata 2007-2013, a także budowanie pozytywnego wizerunku województwa Pomorskiego jako regionu o  +
-    dużym potencjale, efektywnie wykorzystującego możliwości rozwoju ekonomicznego i społecznego.+
          
-    Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska uchwałą Nr 18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 7 lutego  +Podstawowym celem strategicznym działalności Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej" jest wspieranie  
-    2007 roku została wybrana do składu jego Zarządu.+efektywnego włączenia się samorządów, instytucji i organizacji naszego regionu w nowe programy i inicjatywy Unii Europejskiej na lata 2007-2013, a także budowanie pozytywnego wizerunku województwa Pomorskiego jako regionu o dużym potencjale, efektywnie wykorzystującego możliwości rozwoju ekonomicznego i społecznego. 
 +Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska uchwałą Nr 18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 7 lutego 2007 roku została wybrana do składu jego Zarządu.
  
-  * **Związek Miast i Gmin Morskich** (www.zmigm.org.pl)+**Związek Miast i Gmin Morskich** (www.zmigm.org.pl)
  
-    Związek Miast i Gmin Morskich" restytuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego - założyciela Związku  +Związek Miast i Gmin Morskich" restytuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego - założyciela Związku  
-    Gospodarczego Miast Morskich (1946). Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność  +Gospodarczego Miast Morskich (1946). Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku. Celem Stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i Gmin wchodzących w skład Związku
-    Związku. Celem Stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego  +Delegatami Miasta do Stowarzyszenia są aktualnie: Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska i Sekretarz Miasta - Magdalena Bojarczuk.
-    Polski i Gmin wchodzących w skład Związku.+
  
-    Delegatami Miasta do Stowarzyszenia są aktualnie: Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska i Sekretarz Miasta -  +**Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion Bałtyk"** (www.eurobalt.org.pl)
-    Magdalena Bojarczuk.+
  
-  * **Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion Bałtyk"** (www.eurobalt.org.pl) +Celem współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk jest:
- +
-   Celem współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk jest:+
   - Poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu.   - Poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu.
   - Ułatwianie wzajemnych kontaktów.   - Ułatwianie wzajemnych kontaktów.
Linia 51: Linia 22:
   - Programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównowaonego rozwoju Członków   - Programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównowaonego rozwoju Członków
   - Wspieranie działań zmierzających do współpracy między regionalnymi i lokalnymi władzami.   - Wspieranie działań zmierzających do współpracy między regionalnymi i lokalnymi władzami.
-  Cele realizowane są przez:+Cele realizowane są przez:
   - wspieranie wspólnych transgranicznych projektów rozwoju społecznego i ekonomicznego w różnych dziedzinach.   - wspieranie wspólnych transgranicznych projektów rozwoju społecznego i ekonomicznego w różnych dziedzinach.
   - Współpracę przy realizacji wspólnych projektów komunalnych na terenach przygranicznych.   - Współpracę przy realizacji wspólnych projektów komunalnych na terenach przygranicznych.
Linia 65: Linia 36:
 Delegatem Miasta do Stowarzyszenia jest Radny Rady Miejskiej - Ludwik Greczko. Delegatem Miasta do Stowarzyszenia jest Radny Rady Miejskiej - Ludwik Greczko.
  
-  * **Związek Miast Polskich** (www.zmp.poznan.pl)+**Związek Miast Polskich** (www.zmp.poznan.pl)
    
-   +**Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny rzeki Łeby i wód Bałtyku”**
- +
-  * **Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny rzeki Łeby i wód Bałtyku”**+
  
-    Stowarzyszenie to ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz:+Stowarzyszenie to ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz:
   - inicjowania i wspierania wszelkich działań zmierzających do ochrony i odnowy środowiska naturalnego pradoliny rzeki Łeby ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę dorzecza rzeki Łeby i wód Bałtyku,   - inicjowania i wspierania wszelkich działań zmierzających do ochrony i odnowy środowiska naturalnego pradoliny rzeki Łeby ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę dorzecza rzeki Łeby i wód Bałtyku,
   - ochrony środowiska oraz ekologicznego rozwoju regionu,   - ochrony środowiska oraz ekologicznego rozwoju regionu,
Linia 80: Linia 49:
   - obrony wspólnych interesów samorządów lokalnych służących ochronie środowiska.   - obrony wspólnych interesów samorządów lokalnych służących ochronie środowiska.
  
-  * **Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba”** (www.lotleba.pl)+**Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba”** (www.lotleba.pl)
  
-  Celem działalności Stowarzyszenia jest:+Celem działalności Stowarzyszenia jest:
   - kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Łeby i okolic, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,   - kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Łeby i okolic, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
   - integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu,   - integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu,
Linia 104: Linia 73:
   - popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki   - popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki
  
-  * **Związek Miast Bałtyckich** (www.ubc.net) +**Związek Miast Bałtyckich** (www.ubc.net) 
-      Sekretariat związku: Wały Jagielońskie 1, Gdańsk; info@ubc.net +       
 +Sekretariat związku: Wały Jagielońskie 1, Gdańsk; info@ubc.net 
  
-     Delegatami Miasta do Stowarzyszenia są aktualnie: Burmistrz Miasta Łeby   i Sekretarz Miasta. +Delegatami Miasta do Stowarzyszenia są aktualnie: Burmistrz Miasta Łeby   i Sekretarz Miasta. 
  
-  * **Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi**+**Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi**
  
-     Delegatem Miasta do Stowarzyszenia jest Burmistrz Miasta Łeby     +Delegatem Miasta do Stowarzyszenia jest Burmistrz Miasta Łeby     
            
leba_stowarz.txt · ostatnio zmienione: 2019/03/08 07:00 przez Grzegorz Kleina