Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


list_intencyjny

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

list_intencyjny [2015/12/08 11:12] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====== Skutki prawne listu intencyjnego ======
 +
 +Konstrukcja listu intencyjnego nie została jeszcze uregulowana ​ w polskim orzecznictwie,​ co oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków prawnych w postaci możliwości zaskarżenia zobowiązania. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2011r. (V CSK 425/10) wspólny list intencyjny z reguły wyraża jedynie wolę zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji. Błędem jest traktowanie listu na równi z umową przedwstępną.
 +
 +List intencyjny strony podpisują w trakcie bądź po przeprowadzeniu negocjacji, wyrażając w nim jedynie wolę zawarcia definitywnej umowy. Nie oznacza to jednak powstania stosunku zobowiązaniowego bądź przyrzeczenia zawarcia w przyszłości umowy. W przeciwieństwie do listu intencyjnego umowa przedwstępna zawiera oświadczenie woli, które jest potrzebne do tego, by umowa finalna doszła do skutku. Konsekwencją zawarcia takiej umowy jest przygotowanie i pewność, że określona definitywna umowa zostanie zawarta. Natomiast list intencyjny nie tworzy stanu pewności, co do przyszłościowego zawarcia umowy.
 +
 +Konsekwencje prawne wynikające z podpisania każdego dokumentu muszą, co do zasady znajdować umotywowanie w samej treści. Oczywiście list intencyjny może zawierać pewne postanowienia dotyczące przyszłych uprawnień i obowiązków,​ będących wynikiem przeprowadzonych negocjacji. Jednakże nie mają one charakteru wiążącego strony. Powstaje zatem spór czy można skutecznie wystąpić z roszczeniem w przypadku, gdy z treści listu wynika, iż tworzy on dla stron definitywne uprawnienia bądź obowiązki. Sąd Najwyższy podkreślił,​ iż list intencyjny przewiduje możliwość zawarcia w przyszłości umowy oraz określa reguły możliwej współpracy,​ ale nie tworzy on stosunku zobowiązaniowego dla stron.
 +
 +List intencyjny z reguły nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Jednakże może dochodzić do sytuacji, w której jedna ze stron w trakcie negocjacji, już po podpisaniu listu prowadzi negocjacje z firmą konkurencyjną w tej samej sprawie. W takiej sytuacji może dojść do konfliktu i strona prowadząca równolegle rozmowy z innym podmiotem może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w ramach „negatywnego” naruszenia interesu umowy.
 +
 +http://​www.infor.pl/​prawo/​umowy/​umowy-w-firmie/​303645,​Jakie-sa-skutki-prawne-listu-intencyjnego.html
  
list_intencyjny.txt · ostatnio zmienione: 2015/12/08 11:12 przez Grzegorz Kleina