Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ochrona_zdrowia

Ochrona zdrowia

Akty prawa miejscowego i inne dokumenty z zakresu opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2008 → Uchwała Nr XVI/111/07 Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łeby na lata 2008-2010. → Uchwała nr XVI/112/07Załącznik

Uchwała Nr 182/XIX/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.04.2004 r. w sprawie przyjęcia projektu Statutu Uzdrowiska Łeba → uzdrowisko_leba.pdf

Wykaz podmiotów prowadzacych działalność w zakresie opieki zdrowotnej:

Bezpłatne dla ubezpieczonych w NFZ:

Specjalizacja Nazwa gabinetu/ placówki Adres
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej P.Pelczar ul. Kościelna 1
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej E.Wasylewicz ul. Kwiatowa 1
Ginekologia Gabinet Ginekologiczno-Połozniczy M.Czekała ul. Kościelna 1
Rehabilitacja NZOZ Mazowsze ul. Nadmorska 15/17
Stomatologia Stomatolog K.Mazur-Małek ul. Kościuszki 88
Stomatologia Stomatolog E.Hokusz ul. Tysiaclecia 11
Podstacja Pogotowia Ratunkowego ul. Zawiszy Czarnego

Gabinety prywatne , odpłatne:

Specjalizacja Nazwa gabinetu/ placówki Adres
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej R.Greczko ul. Powstańców Warszawy 22
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej E.Wasylewicz ul. Kwiatowa 1
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej P.Pelczar ul. Zawiszy Czarnego 5
Ginekologia Gabinet Ginekologiczny K.Ptasiński ul. Zawiszy Czarnego 19
Interna Lekarz Z.Grzybowski ul. Westerplatte 15b
Stomatologia Stomatolog J.Adamowicz ul. Kościelna 1
Stomatologia Stomatolog E.Hokusz ul. Wróblewskiego 3
Stomatologia Stomatolog R.Koscielski ul. Kościelna 1
Rehabilitacja Gabinet Rehabilitacji w Centrum Medycznym ul. Koscielna 1
ochrona_zdrowia.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski