Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


partnerstwo_publiczno-prywatne_w_gospodarce_odpadami

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
partnerstwo_publiczno-prywatne_w_gospodarce_odpadami [2017/10/02 12:49]
Grzegorz Kleina
partnerstwo_publiczno-prywatne_w_gospodarce_odpadami [2017/10/02 12:49] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 9: Linia 9:
 **Umowy operatorskie** są realizowane w postaci: kontraktów menedżerskich,​ umów na eksploatację i zarządzanie oraz umów dzierżaw. Własność infrastruktury oraz finansowanie inwestycji przeważnie pozostają po stronie publicznej. Za wykonaną pracę podmiot prywatny otrzymuje wynagrodzenie,​ które najczęściej uwzględnia prowizję za uzyskane efekty. Tego typu umowy są zawierane na eksploatację stacji przeładunkowych,​ składowisk,​ kompostowni,​ zaś czas ich trwania wynosi 10-15 lat. **Umowy operatorskie** są realizowane w postaci: kontraktów menedżerskich,​ umów na eksploatację i zarządzanie oraz umów dzierżaw. Własność infrastruktury oraz finansowanie inwestycji przeważnie pozostają po stronie publicznej. Za wykonaną pracę podmiot prywatny otrzymuje wynagrodzenie,​ które najczęściej uwzględnia prowizję za uzyskane efekty. Tego typu umowy są zawierane na eksploatację stacji przeładunkowych,​ składowisk,​ kompostowni,​ zaś czas ich trwania wynosi 10-15 lat.
 **Umowy koncesji** to najczęściej umowy typu BOT (buduj - zarządzaj -przekaż). Strona prywatna jest odpowiedzialna za budowę i eksploatację inwestycji (składowiska,​ spalarnie, instalacje mechaniczno-biologiczne utylizacji odpadów) przez określony umownie czas, z reguły 25-30 lat. Po tym okresie obiekt jest przekazywany władzom publicznym. **Umowy koncesji** to najczęściej umowy typu BOT (buduj - zarządzaj -przekaż). Strona prywatna jest odpowiedzialna za budowę i eksploatację inwestycji (składowiska,​ spalarnie, instalacje mechaniczno-biologiczne utylizacji odpadów) przez określony umownie czas, z reguły 25-30 lat. Po tym okresie obiekt jest przekazywany władzom publicznym.
 +
 Współpraca w ramach PPP może być rozwiązaniem zastosowanym na każdym etapie gospodarki odpadami. Proste formy współpracy z partnerami prywatnymi, takie jak kontraktacja usług wywozowych czy sortownie, są rozwiązaniem wybieranym dla początkowych etapów procesu gospodarki odpadami. Ten rodzaj kooperacji jest chętnie realizowany przez polskie firmy. PPP jest bardziej właściwe dla kapitałochłonnych elementów systemu. Efektywność działań jest większa przez zaangażowanie partnera prywatnego w przypadku spalarni, nowoczesnych składowisk,​ instalacji biologicznych - dzięki know-how, którego strona publiczna zazwyczaj nie posiada. Współpraca w ramach PPP może być rozwiązaniem zastosowanym na każdym etapie gospodarki odpadami. Proste formy współpracy z partnerami prywatnymi, takie jak kontraktacja usług wywozowych czy sortownie, są rozwiązaniem wybieranym dla początkowych etapów procesu gospodarki odpadami. Ten rodzaj kooperacji jest chętnie realizowany przez polskie firmy. PPP jest bardziej właściwe dla kapitałochłonnych elementów systemu. Efektywność działań jest większa przez zaangażowanie partnera prywatnego w przypadku spalarni, nowoczesnych składowisk,​ instalacji biologicznych - dzięki know-how, którego strona publiczna zazwyczaj nie posiada.
  
partnerstwo_publiczno-prywatne_w_gospodarce_odpadami.txt · ostatnio zmienione: 2017/10/02 12:49 przez Grzegorz Kleina