Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


petycje_gminy_w_sprawie_zmian_legislacyjnych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
petycje_gminy_w_sprawie_zmian_legislacyjnych [2017/07/12 13:44]
Grzegorz Kleina
petycje_gminy_w_sprawie_zmian_legislacyjnych [2017/07/12 13:46] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 3: Linia 3:
 |L.p. | Przedmiot petycji | Adresat/​Sposób przekazania | Efekt | |L.p. | Przedmiot petycji | Adresat/​Sposób przekazania | Efekt |
 | 1. | Proponowane zmiany ustawy o ochronie przyrody w związku z masowymi wycinkami drzew po 1 stycznia 2017 r. wniosek dotyczył w szczególności wprowadzenia mechanizmu sprzeciwu do zgłoszenia wycinki drzew nie przewidzianego w projekcie zmiany ustawy. | Pan Poseł Wojciech Skurkiewicz Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość / mail z dnia 07-03-2017 r. |Z dniem 17 czerwca 2017 wprowadzono m.in. art.83f ust.8 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu „Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej,​ wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie”. | | 1. | Proponowane zmiany ustawy o ochronie przyrody w związku z masowymi wycinkami drzew po 1 stycznia 2017 r. wniosek dotyczył w szczególności wprowadzenia mechanizmu sprzeciwu do zgłoszenia wycinki drzew nie przewidzianego w projekcie zmiany ustawy. | Pan Poseł Wojciech Skurkiewicz Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość / mail z dnia 07-03-2017 r. |Z dniem 17 czerwca 2017 wprowadzono m.in. art.83f ust.8 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu „Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej,​ wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie”. |
-| 2. | Usunięcie z ustawy o drogach publicznych przepisów dotyczących udostępniania pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej. Udostępnianie pasa drogowego powinno następować na podstawie ogólnych przepisów ustaw – k.c. i ustawy o gospodarce nieruchomościami.Proponuje się równocześnie zmianę w ustawie ​– kodeks ​wykroczeń.| Związek Miast Polskich , Biuro Senatorskie , Kazimierz Kleina /maile z dn. 23.07.2014 r., 24.07.2017 r.,​31.07.2014 r. {{ ::​petycja_-_zmiana_ustawy_o_drogach_publicznych.pdf }}|Brak |+| 2. | Usunięcie z ustawy o drogach publicznych przepisów dotyczących udostępniania pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej. Udostępnianie pasa drogowego powinno następować na podstawie ogólnych przepisów ustaw – k.c. i ustawy o gospodarce nieruchomościami.Proponuje się równocześnie zmianę w przepisach wykonawczych do ustawy ​– kodeks ​postepowania w sprawach o wykroczenia.| Związek Miast Polskich , Biuro Senatorskie , Kazimierz Kleina /maile z dn. 23.07.2014 r., 24.07.2017 r.,​31.07.2014 r. {{ ::​petycja_-_zmiana_ustawy_o_drogach_publicznych.pdf }}|Brak |
  
  
petycje_gminy_w_sprawie_zmian_legislacyjnych.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/12 13:46 przez Grzegorz Kleina