Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


playground:playground

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
playground:playground [2007/12/24 10:04]
Radosław Czyżewski
playground:playground [2015/03/16 13:24]
Radosław Czyżewski
Linia 30: Linia 30:
 </​chart>​ </​chart>​
  
-<​COUNTDOWN:​3,23,2105|Otwarcie ​Skrzyni Czasu>+<​COUNTDOWN:​23.03.2105|otwarcia ​Skrzyni Czasu
 + 
 +<gchart 350x120 pie3d #0000ff #ffffff right> 
 +Apples ​      = 3 
 +Peaches ​     = 23 
 +Strawberries = 25 
 +Peanuts ​     = 7 
 +</gchart>
  
 <​googlemap width="​800px"​ height="​300px"​ zoom="​2">​ <​googlemap width="​800px"​ height="​300px"​ zoom="​2">​
Linia 42: Linia 49:
  
 ~~ODT~~ ~~ODT~~
 +
 +{{NEWPAGE}}
 +
 +<​diagram>​
 +| |   | | |    JAK    |y@aa| ​    ​MAK ​    ​| ​   |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |JAK=James Kennedy\\ (c. 1770 - c. 1840)|MAK=Maria Kennedy\\ (c. 1775 - 1835)
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  |!@4 |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​   PAK     ​|y@aa| ​    ​BMK ​     |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |PAK=[[wp>​Patrick Kennedy (1823–1858)|Patrick Kennedy]]\\ (c. 1823 - 1858)|BMK=[[wp>​Bridget Murphy Kennedy|Bridget Murphy]]\\ (1824 - 1888)
 +| |,​@4|-|-|- ​ |v@4|- ​ |-   ​|- ​ |+@e |-   ​|- ​  ​|- ​  ​|v@4|- ​ |-|-  |.@4|   ​| ​   | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |
 +|  MLK  | |    JLK    |    |     ​JOK ​    ​| ​   |    MMK     | |    PJK    |y@aa| ​ MAH   ​| ​   | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |MLK=Mary L. Kennedy\\ (1851 - 1926)|JLK=Joanna L. Kennedy\\ (1852 - 1926)|JOK=John Kennedy\\ (1854 - 1855)|MMK=Margaret M. Kennedy\\ (1855 - 1929)|PJK=[[wp>​P. J. Kennedy|Patrick Joseph Kennedy]]\\ (1858 - 1929)|MAH=[[wp>​Mary Augusta Hickey Kennedy|Mary Augusta Hickey]]\\ (1857 - 1923)
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  |!@4 | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​JPK ​   |y@aa| ​ RFK   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |JPK=[[wp>​Joseph P. Kennedy, Sr.]]\\ (1888 - 1969)|RFK=[[wp>​Rose Fitzgerald Kennedy|Rose Elizabeth Fitzgerald]]\\ (1890 - 1995)
 +| |   | | |   ​|,​@4|- ​ |-   ​|- ​ |v@4 |-   ​|- ​  ​|- ​  ​|v@4|- ​ |-|-  |v@4|- ​ |-   ​|-|+@e |-|-   ​|-|v@4|- ​ |-   ​|-|v@4|-|- ​  ​|-|v@4|- ​  ​|- ​  ​|-|.@4| | | |   | |
 +| |   | | |    JPK    |    |     ​JFK ​    ​|7@88| ​   ROK     | |    KAK    |7@88| ​ EMK   ​|F@22| ​  ​PAK ​  ​|F@22| ​ RFK  |F@22| ​  ​JAK ​   |F@22| ​ EDK  | | |   | |JPK=[[wp>​Joseph Patrick Kennedy Jr.]]\\ (1915 - 1944)|JFK=[[wp>​John Fitzgerald Kennedy]]\\ (1917 - 1963)|ROK=[[wp>​Rosemary Kennedy]]\\ (1918 - 2005)|KAK=[[wp>​Kathleen Cavendish, Marchioness of Hartington]]\\ (1920 - 1948)|EMK=[[wp>​Eunice Kennedy Shriver]]\\ (b. 1921)|PAK=[[wp>​Patricia Kennedy Lawford]]\\ (1924 - 2006)|RFK=[[wp>​Robert Francis Kennedy]]\\ (1925 – 1968)|JAK=[[wp>​Jean Kennedy Smith]]\\ (b. 1928)|EDK=[[wp>​Edward Moore Kennedy]]\\ (b. 1932)
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |:   ​| ​   |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​|: ​  | |:@4 | |:   | |F  |~  |J   | |   | |:   | |   ​| ​   |:   | |   | | | |   | |
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​JLB ​    ​|y@aa|J ​  ​| ​   |   ​| ​  ​| ​  ​WJC ​  ​|~@2|J ​  | |:   | |:   | |:  |F  |~   ​|~|~ ​ |~|J   | |   ​| ​   |:   | |   | | | |   | |JLB=[[wp>​Jacqueline Kennedy Onassis|Jacqueline Lee Bouvier]]\\ (1929 - 1994)|WJC=[[wp>​William John Robert Cavendish, Marquess of Hartington]]\\ (1917 - 1944)
 +| |   | | |,​@4|- ​ |-  |-   ​|v@4|- ​  |^@a |-   |v@4 |-  |-  |-|.@4| ​  ​| ​  ​| ​   | |:   | |:   | |:  |:  |    | |   | |   ​JBK ​   |y@aa|J ​  | |   | | | |   | |JBK=[[wp>​Joan Bennett Kennedy|Virginia Joan Bennett]]\\ (b. 1936)
 +| |   | |   ​ARK ​  ​| ​  ​| ​    ​CBK ​    ​| ​   |     ​JKJ ​    ​| ​  ​| ​  ​PBK ​  ​| ​  ​| ​   | |:   | |:   | |:  |:  |    | |,​@4|-|- ​  ​|-|v@4|^@a |-   ​|-|.@4| | | |   | |ARK=Arabella Kennedy\\ (1956 - 1956)|CBK=[[wp>​Caroline Kennedy]]\\ (b. 1957)|JKJ=[[wp>​John F. Kennedy, Jr.]]\\ (1960 - 1999)|PBK=[[wp>​Patrick Bouvier Kennedy]]\\ (1963 - 1963)
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |:@4 | |:@4 | |:​@4|:​@4| ​   |  KAK  |    |   ​EMK ​   |    |  PJK  | | |   | |KAK=[[wp>​Kara Anne Kennedy]]\\ (b. 1960)|EMK=[[wp>​Edward Kennedy, Jr.]]\\ (b. 1961)|PJK=[[wp>​Patrick J. Kennedy]]\\ (b. 1967)
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |     ​SAS ​    ​|y@aa|~ ​  ​|~ ​ |~  |~|~  |~  |~  |~   ​|~|J ​  | |:   | |:  |:  |    | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |SAS=[[wp>​Sargent Shriver]]\\ (b. 1915)
 +| |,​@4|-|-|- ​ |v@4|- ​ |-   ​|- ​ |v@4 |-   |^@a |-   ​|v@4|- ​ |-|-  |.@4|   ​| ​   |F|~   ​|~|J ​  | |:  |L  |~   ​|~|~ ​ |~|y@aa| ​  ​SES ​   |    | |   | | | |   | |SES=[[wp>​Stephen Edward Smith]]\\ (1927-1990)
 +|  RSS  | |    MOS    |    |     ​TPS ​    ​| ​   |    MKS     | |    APS    |    |:|    |F|~   ​|~|J ​ |   ​| ​   | |   | |!   | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |RSS=[[wp>​Robert Sargent Shriver III]]\\ (b. 1954)|MOS=[[wp>​Maria Shriver]]\\ (b. 1955)|TPS=[[wp>​Timothy Perry Shriver]]\\ (b. 1959)|MKS=[[wp>​Mark Kennedy Shriver]]\\ (b. 1964)|APS=[[wp>​Anthony Paul Kennedy Shriver]]\\ (b. 1965)
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |:|    |:|    | |,​@4|- ​ |-   ​|-|v@4|-|^@a |-|v@4|- ​  ​|- ​  ​|-|.@4| | | |   | |
 +| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​    ​PEL ​     |y@aa|~ ​ |~  |~|~  |~  |~  |~   ​|J| ​   |:|    |   ​SEJ ​  ​| ​   |  WKS  |    |   ​AMS ​   |    |  KMS  | | |   | |PEL=[[wp>​Peter Lawford]]\\ (1923 - 1984)|SEJ=Stephen Edward Smith, Jr.\\ (b. 1957)|WKS=[[wp>​William Kennedy Smith]]\\ (b. 1960)|AMS=Amanda Mary Smith\\ (b. 1967)|KMS=Kym Maria Smith\\ (b. 1972)
 +| |   | | |   ​| ​  ​|,​@4|- ​  ​|- ​ |-   |v@4 |-   |^@a |-  |v@4|-|- ​ |-  |.@4|    | |    |:|    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |
 +| |   | | |   ​| ​   CKL     ​| ​  ​| ​    ​SML ​     |    |   ​VFL ​  ​| ​  ​| ​   REL     | |    |L|y@aa| ​  ​ETS ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |CKL=[[wp>​Christopher Lawford]]\\ (b. 1955)|SML=Sydney Maleia Lawford\\ (b.1956)|VFL=Victoria Francis Lawford\\ (b. 1958)|REL=Robin Elizabeth Lawford\\ (b. 1961)|ETS=[[wp>​Ethel Skakel Kennedy|Ethel Skakel]]\\ (b. 1928)
 +| |,​@4|-|-|- ​ |v@4|- ​ |-   ​|- ​ |v@4 |-   ​|- ​  ​|- ​  ​|v@4|- ​ |-|-  |v@4|- ​ |-   ​|-|v@4 |-|^@a |-|v@4|- ​ |-   ​|-|v@4|-|- ​  ​|-|v@4|- ​  ​|- ​  ​|-|v@4|-|-|-|.@4| |
 +|  KHK  | |    JPK    |    |     ​RFK ​    ​| ​   |    DAK     | |    MCK    |    |  MLK   ​| ​   |   ​MKK ​  ​| ​   |  CGK  |    |   ​MMK ​   |    |  DHK  | |  REK  |KHK=[[wp>​Kathleen Kennedy Townsend]]\\ (b. 1951)|JPK=[[wp>​Joseph Patrick Kennedy II]]\\ (b. 1952)|RFK=[[wp>​Robert F. Kennedy, Jr.]]\\ (b. 1954)|DAK=[[wp>​David Kennedy]]\\ (1955 - 1984)|MCK=[[wp>​Courtney Kennedy Hill]]\\ (b. 1956)|MLK=[[wp>​Michael LeMoyne Kennedy]]\\ (1958 - 1997)|MKK=[[wp>​Kerry Kennedy]]\\ (b. 1959)|CGK=[[wp>​Christopher George Kennedy]]\\ b. 1963)|MMK=[[wp>​Matthew Maxwell Taylor Kennedy]]\\ (b. 1965)|DHK=[[wp>​Douglas Harriman Kennedy]]\\ (b. 1967)|REK=[[wp>​Rory Kennedy]]\\ (b. 1968)
 +</​diagram>​
 +
playground/playground.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/16 13:24 przez Radosław Czyżewski