Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


playground:playground

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
playground:playground [2015/03/16 12:35]
Radosław Czyżewski
playground:playground [2015/03/16 13:24]
Radosław Czyżewski
Linia 30: Linia 30:
 </chart> </chart>
  
-<COUNTDOWN:3,23,2105|Otwarcie Skrzyni Czasu>+<COUNTDOWN:23.03.2105|otwarcia Skrzyni Czasu
 + 
 +<gchart 350x120 pie3d #0000ff #ffffff right> 
 +Apples       = 3 
 +Peaches      = 23 
 +Strawberries = 25 
 +Peanuts      = 7 
 +</gchart>
  
 <googlemap width="800px" height="300px" zoom="2"> <googlemap width="800px" height="300px" zoom="2">
Linia 44: Linia 51:
  
 {{NEWPAGE}} {{NEWPAGE}}
 +
 +<diagram>
 +| |   | | |    JAK    |y@aa|     MAK        |    |     | |          | |    | |    | |        | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |JAK=James Kennedy\\ (c. 1770 - c. 1840)|MAK=Maria Kennedy\\ (c. 1775 - 1835)
 +| |   | | |       |!@4 |      |    |    |    |     | |          | |    | |    | |        | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |
 +| |   | | |        PAK     |y@aa|     BMK      |     | |          | |    | |    | |        | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |PAK=[[wp>Patrick Kennedy (1823–1858)|Patrick Kennedy]]\\ (c. 1823 - 1858)|BMK=[[wp>Bridget Murphy Kennedy|Bridget Murphy]]\\ (1824 - 1888)
 +| |,@4|-|-|-  |v@4|-  |-   |-  |+@e |-   |-   |-   |v@4|-  |-|-  |.@4|      | |    | |    | |        | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |
 +|  MLK  | |    JLK    |    |     JOK        |    MMK     | |    PJK    |y@aa|  MAH      | |        | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |MLK=Mary L. Kennedy\\ (1851 - 1926)|JLK=Joanna L. Kennedy\\ (1852 - 1926)|JOK=John Kennedy\\ (1854 - 1855)|MMK=Margaret M. Kennedy\\ (1855 - 1929)|PJK=[[wp>P. J. Kennedy|Patrick Joseph Kennedy]]\\ (1858 - 1929)|MAH=[[wp>Mary Augusta Hickey Kennedy|Mary Augusta Hickey]]\\ (1857 - 1923)
 +| |   | | |          |      |    |    |    |     | |       |!@4 | |    | |    | |        | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |
 +| |   | | |          |      |    |    |    |     | |       JPK    |y@aa|  RFK          | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |JPK=[[wp>Joseph P. Kennedy, Sr.]]\\ (1888 - 1969)|RFK=[[wp>Rose Fitzgerald Kennedy|Rose Elizabeth Fitzgerald]]\\ (1890 - 1995)
 +| |   | | |   |,@4|-  |-   |-  |v@4 |-   |-   |-   |v@4|-  |-|-  |v@4|-  |-   |-|+@e |-|-   |-|v@4|-  |-   |-|v@4|-|-   |-|v@4|-   |-   |-|.@4| | | |   | |
 +| |   | | |    JPK    |    |     JFK     |7@88|    ROK     | |    KAK    |7@88|  EMK   |F@22|   PAK   |F@22|  RFK  |F@22|   JAK    |F@22|  EDK  | | |   | |JPK=[[wp>Joseph Patrick Kennedy Jr.]]\\ (1915 - 1944)|JFK=[[wp>John Fitzgerald Kennedy]]\\ (1917 - 1963)|ROK=[[wp>Rosemary Kennedy]]\\ (1918 - 2005)|KAK=[[wp>Kathleen Cavendish, Marchioness of Hartington]]\\ (1920 - 1948)|EMK=[[wp>Eunice Kennedy Shriver]]\\ (b. 1921)|PAK=[[wp>Patricia Kennedy Lawford]]\\ (1924 - 2006)|RFK=[[wp>Robert Francis Kennedy]]\\ (1925 – 1968)|JAK=[[wp>Jean Kennedy Smith]]\\ (b. 1928)|EDK=[[wp>Edward Moore Kennedy]]\\ (b. 1932)
 +| |   | | |          |      |    |:      |     | |       |:   | |:@4 | |:   | |F  |~  |J   | |   | |:   | |      |:   | |   | | | |   | |
 +| |   | | |           JLB     |y@aa|J      |       WJC   |~@2|J   | |:   | |:   | |:  |F  |~   |~|~  |~|J   | |      |:   | |   | | | |   | |JLB=[[wp>Jacqueline Kennedy Onassis|Jacqueline Lee Bouvier]]\\ (1929 - 1994)|WJC=[[wp>William John Robert Cavendish, Marquess of Hartington]]\\ (1917 - 1944)
 +| |   | | |,@4|-  |-  |-   |v@4|-   |^@a |-   |v@4 |-  |-  |-|.@4|        | |:   | |:   | |:  |:  |    | |   | |   JBK    |y@aa|J   | |   | | | |   | |JBK=[[wp>Joan Bennett Kennedy|Virginia Joan Bennett]]\\ (b. 1936)
 +| |   | |   ARK         CBK        |     JKJ         PBK        | |:   | |:   | |:  |:  |    | |,@4|-|-   |-|v@4|^@a |-   |-|.@4| | | |   | |ARK=Arabella Kennedy\\ (1956 - 1956)|CBK=[[wp>Caroline Kennedy]]\\ (b. 1957)|JKJ=[[wp>John F. Kennedy, Jr.]]\\ (1960 - 1999)|PBK=[[wp>Patrick Bouvier Kennedy]]\\ (1963 - 1963)
 +| |   | | |          |      |    |    |    |     | |          | |:@4 | |:@4 | |:@4|:@4|    |  KAK  |    |   EMK    |    |  PJK  | | |   | |KAK=[[wp>Kara Anne Kennedy]]\\ (b. 1960)|EMK=[[wp>Edward Kennedy, Jr.]]\\ (b. 1961)|PJK=[[wp>Patrick J. Kennedy]]\\ (b. 1967)
 +| |   | | |          |     SAS     |y@aa|~   |~  |~  |~|~  |~  |~  |~   |~|J   | |:   | |:  |:  |    | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |SAS=[[wp>Sargent Shriver]]\\ (b. 1915)
 +| |,@4|-|-|-  |v@4|-  |-   |-  |v@4 |-   |^@a |-   |v@4|-  |-|-  |.@4|      |F|~   |~|J   | |:  |L  |~   |~|~  |~|y@aa|   SES    |    | |   | | | |   | |SES=[[wp>Stephen Edward Smith]]\\ (1927-1990)
 +|  RSS  | |    MOS    |    |     TPS        |    MKS     | |    APS    |    |:|    |F|~   |~|J  |      | |   | |!   | |      |    | |   | | | |   | |RSS=[[wp>Robert Sargent Shriver III]]\\ (b. 1954)|MOS=[[wp>Maria Shriver]]\\ (b. 1955)|TPS=[[wp>Timothy Perry Shriver]]\\ (b. 1959)|MKS=[[wp>Mark Kennedy Shriver]]\\ (b. 1964)|APS=[[wp>Anthony Paul Kennedy Shriver]]\\ (b. 1965)
 +| |   | | |          |      |    |    |    |     | |          |:|    |:|    | |,@4|-  |-   |-|v@4|-|^@a |-|v@4|-   |-   |-|.@4| | | |   | |
 +| |   | | |          |       PEL      |y@aa|~  |~  |~|~  |~  |~  |~   |J|    |:|    |   SEJ      |  WKS  |    |   AMS    |    |  KMS  | | |   | |PEL=[[wp>Peter Lawford]]\\ (1923 - 1984)|SEJ=Stephen Edward Smith, Jr.\\ (b. 1957)|WKS=[[wp>William Kennedy Smith]]\\ (b. 1960)|AMS=Amanda Mary Smith\\ (b. 1967)|KMS=Kym Maria Smith\\ (b. 1972)
 +| |   | | |     |,@4|-   |-  |-   |v@4 |-   |^@a |-  |v@4|-|-  |-  |.@4|    | |    |:|    | |        | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |
 +| |   | | |      CKL           SML      |    |   VFL        REL     | |    |L|y@aa|   ETS      | |   | |    | |      |    | |   | | | |   | |CKL=[[wp>Christopher Lawford]]\\ (b. 1955)|SML=Sydney Maleia Lawford\\ (b.1956)|VFL=Victoria Francis Lawford\\ (b. 1958)|REL=Robin Elizabeth Lawford\\ (b. 1961)|ETS=[[wp>Ethel Skakel Kennedy|Ethel Skakel]]\\ (b. 1928)
 +| |,@4|-|-|-  |v@4|-  |-   |-  |v@4 |-   |-   |-   |v@4|-  |-|-  |v@4|-  |-   |-|v@4 |-|^@a |-|v@4|-  |-   |-|v@4|-|-   |-|v@4|-   |-   |-|v@4|-|-|-|.@4| |
 +|  KHK  | |    JPK    |    |     RFK        |    DAK     | |    MCK    |    |  MLK      |   MKK      |  CGK  |    |   MMK    |    |  DHK  | |  REK  |KHK=[[wp>Kathleen Kennedy Townsend]]\\ (b. 1951)|JPK=[[wp>Joseph Patrick Kennedy II]]\\ (b. 1952)|RFK=[[wp>Robert F. Kennedy, Jr.]]\\ (b. 1954)|DAK=[[wp>David Kennedy]]\\ (1955 - 1984)|MCK=[[wp>Courtney Kennedy Hill]]\\ (b. 1956)|MLK=[[wp>Michael LeMoyne Kennedy]]\\ (1958 - 1997)|MKK=[[wp>Kerry Kennedy]]\\ (b. 1959)|CGK=[[wp>Christopher George Kennedy]]\\ b. 1963)|MMK=[[wp>Matthew Maxwell Taylor Kennedy]]\\ (b. 1965)|DHK=[[wp>Douglas Harriman Kennedy]]\\ (b. 1967)|REK=[[wp>Rory Kennedy]]\\ (b. 1968)
 +</diagram>
 +
playground/playground.txt · ostatnio zmienione: 2015/03/16 13:24 przez Radosław Czyżewski