Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


playground:playground

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
playground:playground [2015/03/16 13:24]
Radosław Czyżewski
playground:playground [2015/03/16 13:24] (aktualna)
Radosław Czyżewski
Linia 52: Linia 52:
 {{NEWPAGE}} {{NEWPAGE}}
  
-<​diagram>​ 
-| |   | | |    JAK    |y@aa| ​    ​MAK ​    ​| ​   |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |JAK=James Kennedy\\ (c. 1770 - c. 1840)|MAK=Maria Kennedy\\ (c. 1775 - 1835) 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  |!@4 |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | | 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​   PAK     ​|y@aa| ​    ​BMK ​     |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |PAK=[[wp>​Patrick Kennedy (1823–1858)|Patrick Kennedy]]\\ (c. 1823 - 1858)|BMK=[[wp>​Bridget Murphy Kennedy|Bridget Murphy]]\\ (1824 - 1888) 
-| |,​@4|-|-|- ​ |v@4|- ​ |-   ​|- ​ |+@e |-   ​|- ​  ​|- ​  ​|v@4|- ​ |-|-  |.@4|   ​| ​   | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | | 
-|  MLK  | |    JLK    |    |     ​JOK ​    ​| ​   |    MMK     | |    PJK    |y@aa| ​ MAH   ​| ​   | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |MLK=Mary L. Kennedy\\ (1851 - 1926)|JLK=Joanna L. Kennedy\\ (1852 - 1926)|JOK=John Kennedy\\ (1854 - 1855)|MMK=Margaret M. Kennedy\\ (1855 - 1929)|PJK=[[wp>​P. J. Kennedy|Patrick Joseph Kennedy]]\\ (1858 - 1929)|MAH=[[wp>​Mary Augusta Hickey Kennedy|Mary Augusta Hickey]]\\ (1857 - 1923) 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  |!@4 | |    | |    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | | 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​JPK ​   |y@aa| ​ RFK   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |JPK=[[wp>​Joseph P. Kennedy, Sr.]]\\ (1888 - 1969)|RFK=[[wp>​Rose Fitzgerald Kennedy|Rose Elizabeth Fitzgerald]]\\ (1890 - 1995) 
-| |   | | |   ​|,​@4|- ​ |-   ​|- ​ |v@4 |-   ​|- ​  ​|- ​  ​|v@4|- ​ |-|-  |v@4|- ​ |-   ​|-|+@e |-|-   ​|-|v@4|- ​ |-   ​|-|v@4|-|- ​  ​|-|v@4|- ​  ​|- ​  ​|-|.@4| | | |   | | 
-| |   | | |    JPK    |    |     ​JFK ​    ​|7@88| ​   ROK     | |    KAK    |7@88| ​ EMK   ​|F@22| ​  ​PAK ​  ​|F@22| ​ RFK  |F@22| ​  ​JAK ​   |F@22| ​ EDK  | | |   | |JPK=[[wp>​Joseph Patrick Kennedy Jr.]]\\ (1915 - 1944)|JFK=[[wp>​John Fitzgerald Kennedy]]\\ (1917 - 1963)|ROK=[[wp>​Rosemary Kennedy]]\\ (1918 - 2005)|KAK=[[wp>​Kathleen Cavendish, Marchioness of Hartington]]\\ (1920 - 1948)|EMK=[[wp>​Eunice Kennedy Shriver]]\\ (b. 1921)|PAK=[[wp>​Patricia Kennedy Lawford]]\\ (1924 - 2006)|RFK=[[wp>​Robert Francis Kennedy]]\\ (1925 – 1968)|JAK=[[wp>​Jean Kennedy Smith]]\\ (b. 1928)|EDK=[[wp>​Edward Moore Kennedy]]\\ (b. 1932) 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |:   ​| ​   |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​|: ​  | |:@4 | |:   | |F  |~  |J   | |   | |:   | |   ​| ​   |:   | |   | | | |   | | 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​    ​JLB ​    ​|y@aa|J ​  ​| ​   |   ​| ​  ​| ​  ​WJC ​  ​|~@2|J ​  | |:   | |:   | |:  |F  |~   ​|~|~ ​ |~|J   | |   ​| ​   |:   | |   | | | |   | |JLB=[[wp>​Jacqueline Kennedy Onassis|Jacqueline Lee Bouvier]]\\ (1929 - 1994)|WJC=[[wp>​William John Robert Cavendish, Marquess of Hartington]]\\ (1917 - 1944) 
-| |   | | |,​@4|- ​ |-  |-   ​|v@4|- ​  |^@a |-   |v@4 |-  |-  |-|.@4| ​  ​| ​  ​| ​   | |:   | |:   | |:  |:  |    | |   | |   ​JBK ​   |y@aa|J ​  | |   | | | |   | |JBK=[[wp>​Joan Bennett Kennedy|Virginia Joan Bennett]]\\ (b. 1936) 
-| |   | |   ​ARK ​  ​| ​  ​| ​    ​CBK ​    ​| ​   |     ​JKJ ​    ​| ​  ​| ​  ​PBK ​  ​| ​  ​| ​   | |:   | |:   | |:  |:  |    | |,​@4|-|- ​  ​|-|v@4|^@a |-   ​|-|.@4| | | |   | |ARK=Arabella Kennedy\\ (1956 - 1956)|CBK=[[wp>​Caroline Kennedy]]\\ (b. 1957)|JKJ=[[wp>​John F. Kennedy, Jr.]]\\ (1960 - 1999)|PBK=[[wp>​Patrick Bouvier Kennedy]]\\ (1963 - 1963) 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   | |:@4 | |:@4 | |:​@4|:​@4| ​   |  KAK  |    |   ​EMK ​   |    |  PJK  | | |   | |KAK=[[wp>​Kara Anne Kennedy]]\\ (b. 1960)|EMK=[[wp>​Edward Kennedy, Jr.]]\\ (b. 1961)|PJK=[[wp>​Patrick J. Kennedy]]\\ (b. 1967) 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |     ​SAS ​    ​|y@aa|~ ​  ​|~ ​ |~  |~|~  |~  |~  |~   ​|~|J ​  | |:   | |:  |:  |    | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |SAS=[[wp>​Sargent Shriver]]\\ (b. 1915) 
-| |,​@4|-|-|- ​ |v@4|- ​ |-   ​|- ​ |v@4 |-   |^@a |-   ​|v@4|- ​ |-|-  |.@4|   ​| ​   |F|~   ​|~|J ​  | |:  |L  |~   ​|~|~ ​ |~|y@aa| ​  ​SES ​   |    | |   | | | |   | |SES=[[wp>​Stephen Edward Smith]]\\ (1927-1990) 
-|  RSS  | |    MOS    |    |     ​TPS ​    ​| ​   |    MKS     | |    APS    |    |:|    |F|~   ​|~|J ​ |   ​| ​   | |   | |!   | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |RSS=[[wp>​Robert Sargent Shriver III]]\\ (b. 1954)|MOS=[[wp>​Maria Shriver]]\\ (b. 1955)|TPS=[[wp>​Timothy Perry Shriver]]\\ (b. 1959)|MKS=[[wp>​Mark Kennedy Shriver]]\\ (b. 1964)|APS=[[wp>​Anthony Paul Kennedy Shriver]]\\ (b. 1965) 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​   |    |    |    |   ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |:|    |:|    | |,​@4|- ​ |-   ​|-|v@4|-|^@a |-|v@4|- ​  ​|- ​  ​|-|.@4| | | |   | | 
-| |   | | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​   |   ​| ​    ​PEL ​     |y@aa|~ ​ |~  |~|~  |~  |~  |~   ​|J| ​   |:|    |   ​SEJ ​  ​| ​   |  WKS  |    |   ​AMS ​   |    |  KMS  | | |   | |PEL=[[wp>​Peter Lawford]]\\ (1923 - 1984)|SEJ=Stephen Edward Smith, Jr.\\ (b. 1957)|WKS=[[wp>​William Kennedy Smith]]\\ (b. 1960)|AMS=Amanda Mary Smith\\ (b. 1967)|KMS=Kym Maria Smith\\ (b. 1972) 
-| |   | | |   ​| ​  ​|,​@4|- ​  ​|- ​ |-   |v@4 |-   |^@a |-  |v@4|-|- ​ |-  |.@4|    | |    |:|    | |   ​| ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | | 
-| |   | | |   ​| ​   CKL     ​| ​  ​| ​    ​SML ​     |    |   ​VFL ​  ​| ​  ​| ​   REL     | |    |L|y@aa| ​  ​ETS ​  ​| ​   | |   | |    | |   ​| ​   |    | |   | | | |   | |CKL=[[wp>​Christopher Lawford]]\\ (b. 1955)|SML=Sydney Maleia Lawford\\ (b.1956)|VFL=Victoria Francis Lawford\\ (b. 1958)|REL=Robin Elizabeth Lawford\\ (b. 1961)|ETS=[[wp>​Ethel Skakel Kennedy|Ethel Skakel]]\\ (b. 1928) 
-| |,​@4|-|-|- ​ |v@4|- ​ |-   ​|- ​ |v@4 |-   ​|- ​  ​|- ​  ​|v@4|- ​ |-|-  |v@4|- ​ |-   ​|-|v@4 |-|^@a |-|v@4|- ​ |-   ​|-|v@4|-|- ​  ​|-|v@4|- ​  ​|- ​  ​|-|v@4|-|-|-|.@4| | 
-|  KHK  | |    JPK    |    |     ​RFK ​    ​| ​   |    DAK     | |    MCK    |    |  MLK   ​| ​   |   ​MKK ​  ​| ​   |  CGK  |    |   ​MMK ​   |    |  DHK  | |  REK  |KHK=[[wp>​Kathleen Kennedy Townsend]]\\ (b. 1951)|JPK=[[wp>​Joseph Patrick Kennedy II]]\\ (b. 1952)|RFK=[[wp>​Robert F. Kennedy, Jr.]]\\ (b. 1954)|DAK=[[wp>​David Kennedy]]\\ (1955 - 1984)|MCK=[[wp>​Courtney Kennedy Hill]]\\ (b. 1956)|MLK=[[wp>​Michael LeMoyne Kennedy]]\\ (1958 - 1997)|MKK=[[wp>​Kerry Kennedy]]\\ (b. 1959)|CGK=[[wp>​Christopher George Kennedy]]\\ b. 1963)|MMK=[[wp>​Matthew Maxwell Taylor Kennedy]]\\ (b. 1965)|DHK=[[wp>​Douglas Harriman Kennedy]]\\ (b. 1967)|REK=[[wp>​Rory Kennedy]]\\ (b. 1968) 
-</​diagram>​ 
  
-<​diagram>​ 
-| | | | | JAK |y| MAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |JAK=James Kennedy\\ (c. 1770 - c. 1840)|MAK=Maria Kennedy\\ (c. 1775 - 1835) 
-| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-| | | | | | | PAK |y| BMK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |PAK=[[wp>​Patrick Kennedy (1823–1858)|Patrick Kennedy]]\\ (c. 1823 - 1858)|BMK=[[wp>​Bridget Murphy Kennedy|Bridget Murphy]]\\ (1824 - 1888) 
-| |,​|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-| MLK | | JLK | | JOK | | MMK | | PJK |y| MAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |MLK=Mary L. Kennedy\\ (1851 - 1926)|JLK=Joanna L. Kennedy\\ (1852 - 1926)|JOK=John Kennedy\\ (1854 - 1855)|MMK=Margaret M. Kennedy\\ (1855 - 1929)|PJK=[[wp>​P. J. Kennedy|Patrick Joseph Kennedy]]\\ (1858 - 1929)|MAH=[[wp>​Mary Augusta Hickey Kennedy|Mary Augusta Hickey]]\\ (1857 - 1923) 
-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | JPK |y| RFK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |JPK=[[wp>​Joseph P. Kennedy, Sr.]]\\ (1888 - 1969)|RFK=[[wp>​Rose Fitzgerald Kennedy|Rose Elizabeth Fitzgerald]]\\ (1890 - 1995) 
-| | | | | |,​|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | 
-| | | | | JPK | | JFK |7| ROK | | KAK |7| EMK |F| PAK |F| RFK |F| JAK |F| EDK | | | | |JPK=[[wp>​Joseph Patrick Kennedy Jr.]]\\ (1915 - 1944)|JFK=[[wp>​John Fitzgerald Kennedy]]\\ (1917 - 1963)|ROK=[[wp>​Rosemary Kennedy]]\\ (1918 - 2005)|KAK=[[wp>​Kathleen Cavendish, Marchioness of Hartington]]\\ (1920 - 1948)|EMK=[[wp>​Eunice Kennedy Shriver]]\\ (b. 1921)|PAK=[[wp>​Patricia Kennedy Lawford]]\\ (1924 - 2006)|RFK=[[wp>​Robert Francis Kennedy]]\\ (1925 – 1968)|JAK=[[wp>​Jean Kennedy Smith]]\\ (b. 1928)|EDK=[[wp>​Edward Moore Kennedy]]\\ (b. 1932) 
-| | | | | | | | | | | |:| | | | | | | |:| |:| |:| |F|~|J| | | |:| | | |:| | | | | | | | 
-| | | | | | | | JLB |y|J| | | | WJC |~|J| |:| |:| |:​|F|~|~|~|~|J| | | |:| | | | | | | |JLB=[[wp>​Jacqueline Kennedy Onassis|Jacqueline Lee Bouvier]]\\ (1929 - 1994)|WJC=[[wp>​William John Robert Cavendish, Marquess of Hartington]]\\ (1917 - 1944) 
-| | | | |,​|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.| | | | |:| |:| |:|:| | | | | JBK |y|J| | | | | | | |JBK=[[wp>​Joan Bennett Kennedy|Virginia Joan Bennett]]\\ (b. 1936) 
-| | | | ARK | | CBK | | JKJ | | PBK | | | |:| |:| |:|:| | |,​|-|-|-|v|^|-|-|.| | | | | |ARK=Arabella Kennedy\\ (1956 - 1956)|CBK=[[wp>​Caroline Kennedy]]\\ (b. 1957)|JKJ=[[wp>​John F. Kennedy, Jr.]]\\ (1960 - 1999)|PBK=[[wp>​Patrick Bouvier Kennedy]]\\ (1963 - 1963) 
-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |:| |:| |:|:| | KAK | | EMK | | PJK | | | | |KAK=[[wp>​Kara Anne Kennedy]]\\ (b. 1960)|EMK=[[wp>​Edward Kennedy, Jr.]]\\ (b. 1961)|PJK=[[wp>​Patrick J. Kennedy]]\\ (b. 1967) 
-| | | | | | | | | SAS |y|~|~|~|~|~|~|~|~|~|J| |:| |:|:| | | | | | | | | | | | | | | | |SAS=[[wp>​Sargent Shriver]]\\ (b. 1915) 
-| |,​|-|-|-|v|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.| | |F|~|~|J| |:​|L|~|~|~|~|y| SES | | | | | | | | |SES=[[wp>​Stephen Edward Smith]]\\ (1927-1990) 
-| RSS | | MOS | | TPS | | MKS | | APS | |:| |F|~|~|J| | | | | |!| | | | | | | | | | | |RSS=[[wp>​Robert Sargent Shriver III]]\\ (b. 1954)|MOS=[[wp>​Maria Shriver]]\\ (b. 1955)|TPS=[[wp>​Timothy Perry Shriver]]\\ (b. 1959)|MKS=[[wp>​Mark Kennedy Shriver]]\\ (b. 1964)|APS=[[wp>​Anthony Paul Kennedy Shriver]]\\ (b. 1965) 
-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |:| |:| | |,​|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.| | | | | | 
-| | | | | | | | | | PEL |y|~|~|~|~|~|~|~|J| |:| | SEJ | | WKS | | AMS | | KMS | | | | |PEL=[[wp>​Peter Lawford]]\\ (1923 - 1984)|SEJ=Stephen Edward Smith, Jr.\\ (b. 1957)|WKS=[[wp>​William Kennedy Smith]]\\ (b. 1960)|AMS=Amanda Mary Smith\\ (b. 1967)|KMS=Kym Maria Smith\\ (b. 1972) 
-| | | | | | |,​|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|.| | | |:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
-| | | | | | CKL | | SML | | VFL | | REL | | |L|y| ETS | | | | | | | | | | | | | | | | |CKL=[[wp>​Christopher Lawford]]\\ (b. 1955)|SML=Sydney Maleia Lawford\\ (b.1956)|VFL=Victoria Francis Lawford\\ (b. 1958)|REL=Robin Elizabeth Lawford\\ (b. 1961)|ETS=[[wp>​Ethel Skakel Kennedy|Ethel Skakel]]\\ (b. 1928) 
-| |,​|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|^|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | 
-| KHK | | JPK | | RFK | | DAK | | MCK | | MLK | | MKK | | CGK | | MMK | | DHK | | REK |KHK=[[wp>​Kathleen Kennedy Townsend]]\\ (b. 1951)|JPK=[[wp>​Joseph Patrick Kennedy II]]\\ (b. 1952)|RFK=[[wp>​Robert F. Kennedy, Jr.]]\\ (b. 1954)|DAK=[[wp>​David Kennedy]]\\ (1955 - 1984)|MCK=[[wp>​Courtney Kennedy Hill]]\\ (b. 1956)|MLK=[[wp>​Michael LeMoyne Kennedy]]\\ (1958 - 1997)|MKK=[[wp>​Kerry Kennedy]]\\ (b. 1959)|CGK=[[wp>​Christopher George Kennedy]]\\ b. 1963)|MMK=[[wp>​Matthew Maxwell Taylor Kennedy]]\\ (b. 1965)|DHK=[[wp>​Douglas Harriman Kennedy]]\\ (b. 1967)|REK=[[wp>​Rory Kennedy]]\\ (b. 1968) 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-|  AAA  |-@2|  BBB  |-@a|  EEE   | 
-| |:@1| |   | |!@4| |   | |}@72|-|-| GGG | 
-|  DDD  |~@8|  CCC  |   ​| ​ FFF   | 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-| AAA |-|-|-| BBB | | | | | | | 
-| |:| 
-| |:| | | | | | | | | | | DDD | 
-| |:| 
-| |L|~|~|~|~| CCC | 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-| AAA |-| BBB | 
-| |:| | | | | | | DDD | 
-| |L|~|~| CCC | 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-|Left| ​                ​|Left{text-align:​left;​}=Text is\\ aligned to the left 
-| |!| 
-| |`|-|-|Center| ​      ​|Center=By default text is aligned\\ to the center 
-| | | | |  |!| 
-| | | | |  |`|-|-|Right|Right{text-align:​right;​padding:​1em}=Align text\\ to the right\\ and setup indents 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-| AAA | | | | |F|~|~|~|7| |AAA{border-color:​blue;​background-color:​lightgreen}=Border is blue,\\ background is lightgreen 
-| |!| | | | | CCC | | DDD |CCC{border-color:#​a9c}=Border is #a9c,\\ background is transparent|DDD{border-color:​silver;​background-color:​silver;​}=Border is silver,\\ background is silver 
-| BBB | | | | | | | | | | |BBB{border-color:​rgb(0%,​50%,​0%);​background-color:#​abcdef}=Border is green,\\ background is #abcdef 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-| | | Dad |y| Mom | | |Dad=Daddy|Mom=Mommy 
-| |,​|-|-|-|+|-|-|-|.| | 
-| Sys | |  Me | | Bro |Sys=Syster|Bro=Brother 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-| AAA |-| BBB |AAA=root|BBB=1<​sup>​st</​sup>​ branch (see [[wp>​Branch]]) 
-| |:| | | | | | 
-| |L|~|~| CCC |CCC=2<​sup>​nd</​sup>​ branch\\ **(very important branch)** 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-| root |-| 1-st branch | 
-| |:| | | | | | 
-| |L|~|~| 2-nd branch | 
-</​diagram>​ 
- 
-<​diagram>​ 
-| AAA |-| BBB | 
-| |:| | | | | | 
-| |L|~|~| CCC | 
-</​diagram>​ 
  
 <​diagram>​ <​diagram>​
 Diagram specification Diagram specification
 </​diagram>​ </​diagram>​
playground/playground.1426508642.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/03/16 13:24 przez Radosław Czyżewski