Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
playground:playground

To jest stara wersja strony! —-

Aplum paplum - Carpe Diem.

This is my note ! Remember it !!
Warning ! You're about to lose your mind ;-)
The clues are in the images.
Beware of the dog when you open the door !!

Tu można pisać co się chce

<chart 800 400>
<!– Default chart_type –>

 <chart_data> 
  <row> 
    <null/> 
    <string>2001</string> 
    <string>2002</string> 
    <string>2003</string> 
    <string>2004</string> 
  </row> 
  <row> 
    <string>Data</string> 
    <number>5</number> 
    <number>10</number> 
    <number>30</number> 
    <number>63</number> 
  </row> 
 </chart_data> 

</chart>

30831 Dni 16:33 do otwarcia Skrzyni Czasu
(23.03.2105)

<gchart 350×120 pie3d #0000ff #ffffff right>
Apples = 3
Peaches = 23
Strawberries = 25
Peanuts = 7
</gchart>

<googlemap width=„800px” height=„300px” zoom=„2”>
0,0,Punkt zerowy
</googlemap>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Vivamus ligula nibh, tempor vitae, egestas ut, volutpat non, lacus. Nam mollis placerat justo. Curabitur iaculis vehicula dui. Quisque purus turpis, hendrerit in, feugiat at, venenatis non, ante. Vivamus quis tortor. Sed purus neque, mollis vitae, suscipit quis, cursus vitae, magna. Nunc lacinia turpis vel tellus. Mauris tortor magna, porta hendrerit, pellentesque vel, pulvinar eget, quam. Nunc dapibus quam et nisl. Donec nibh. In malesuada nunc nec odio. Mauris purus urna, sagittis ut, placerat eu, semper id, turpis. Nullam velit eros, faucibus at, scelerisque sed, molestie id, pede. In massa purus, sodales eget, egestas nec, vehicula et, tellus. Nunc nec mauris sed quam pulvinar faucibus.

~~ODT~~

Nie masz uprawnień aby dodać nową stronę

<diagram>

JAK y@aa MAK JAK=James Kennedy
(c. 1770 - c. 1840)
!@4
PAK y@aa BMK PAK=Patrick Kennedy
(c. 1823 - 1858)
,@4--- v@4- - - +@e - - - v@4- -- .@4
MLK JLK JOK MMK PJK y@aa MAH MLK=Mary L. Kennedy
(1851 - 1926)
JLK=Joanna L. Kennedy
(1852 - 1926)
JOK=John Kennedy
(1854 - 1855)
MMK=Margaret M. Kennedy
(1855 - 1929)
PJK=Patrick Joseph Kennedy
(1858 - 1929)
!@4
JPK y@aa RFK JPK=Joseph P. Kennedy, Sr.
(1888 - 1969)
,@4- - - v@4 - - - v@4- -- v@4- - -+@e -- -v@4- - -v@4-- -v@4- - -.@4
JPK JFK 7@88 ROK KAK 7@88 EMK F@22 PAK F@22 RFK F@22 JAK F@22 EDK JPK=Joseph Patrick Kennedy Jr.
(1915 - 1944)
JFK=John Fitzgerald Kennedy
(1917 - 1963)
ROK=Rosemary Kennedy
(1918 - 2005)
KAK=Kathleen Cavendish, Marchioness of Hartington
(1920 - 1948)
EMK=Eunice Kennedy Shriver
(b. 1921)
PAK=Patricia Kennedy Lawford
(1924 - 2006)
RFK=Robert Francis Kennedy
(1925 – 1968)
JAK=Jean Kennedy Smith
(b. 1928)
: : :@4 : F ~ J : :
JLB y@aaJ WJC ~@2J : : : F ~ ~~ ~J : JLB=Jacqueline Lee Bouvier
(1929 - 1994)
,@4- - - v@4- @a - v@4 - - -.@4 : : : : JBK y@aaJ
ARK CBK JKJ PBK : : : : ,@4-- -v@4@a - -.@4 ARK=Arabella Kennedy
(1956 - 1956)
CBK=Caroline Kennedy
(b. 1957)
JKJ=John F. Kennedy, Jr.
(1960 - 1999)
:@4 :@4 :@4:@4 KAK EMK PJK KAK=Kara Anne Kennedy
(b. 1960)
EMK=Edward Kennedy, Jr.
(b. 1961)
SAS y@aa~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~J : : :
,@4--- v@4- - - v@4 - @a - v@4- -- .@4 F~ ~J : L ~ ~~ ~y@aa SES
RSS MOS TPS MKS APS : F~ ~J ! RSS=Robert Sargent Shriver III
(b. 1954)
MOS=Maria Shriver
(b. 1955)
TPS=Timothy Perry Shriver
(b. 1959)
MKS=Mark Kennedy Shriver
(b. 1964)
: : ,@4- - -v@4-@a -v@4- - -.@4
PEL y@aa~ ~ ~~ ~ ~ ~ J : SEJ WKS AMS KMS PEL=Peter Lawford
(1923 - 1984)
SEJ=Stephen Edward Smith, Jr.
(b. 1957)
WKS=William Kennedy Smith
(b. 1960)
AMS=Amanda Mary Smith
(b. 1967)
,@4- - - v@4 - @a - v@4-- - .@4 :
CKL SML VFL REL Ly@aa ETS CKL=Christopher Lawford
(b. 1955)
SML=Sydney Maleia Lawford
(b.1956)
VFL=Victoria Francis Lawford
(b. 1958)
REL=Robin Elizabeth Lawford
(b. 1961)
,@4--- v@4- - - v@4 - - - v@4- -- v@4- - -v@4 -@a -v@4- - -v@4-- -v@4- - -v@4---.@4
KHK JPK RFK DAK MCK MLK MKK CGK MMK DHK REK KHK=Kathleen Kennedy Townsend
(b. 1951)
JPK=Joseph Patrick Kennedy II
(b. 1952)
RFK=Robert F. Kennedy, Jr.
(b. 1954)
DAK=David Kennedy
(1955 - 1984)
MCK=Courtney Kennedy Hill
(b. 1956)
MLK=Michael LeMoyne Kennedy
(1958 - 1997)
MKK=Kerry Kennedy
(b. 1959)
CGK=Christopher George Kennedy
b. 1963)
MMK=Matthew Maxwell Taylor Kennedy
(b. 1965)
DHK=Douglas Harriman Kennedy
(b. 1967)

</diagram>

playground/playground.1426508668.txt.gz · ostatnio zmienione: 2015/03/16 13:24 przez Radosław Czyżewski