Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podstawowe_dane_o_gminie

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
podstawowe_dane_o_gminie [2018/04/27 14:26]
Grzegorz Kleina
podstawowe_dane_o_gminie [2018/12/31 10:53] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 68: Linia 68:
 ===== Powierzchnia ===== ===== Powierzchnia =====
  
-Powierzchnia Gminy Miejskiej Łeba wynosi **1.480,96 ha** w tym:+Powierzchnia Gminy Miejskiej Łeba wynosi **1656,33 ha** w tym:
  
 **Zasób gruntów Gminy Miejskiej Łeba (stan - grudzień 2017)** ​ **Zasób gruntów Gminy Miejskiej Łeba (stan - grudzień 2017)** ​
Linia 76: Linia 76:
 ===== Liczba mieszkańców (populacja) ===== ===== Liczba mieszkańców (populacja) =====
  
-|         ^ stan na dzień ^ ilość ^ w tym kobiet ^ w tym mężczy +|         ^ stan na dzień ^ ilość ^ w tym kobiet ^ w tym mężczyzn ^ 
-zn ^+^  1483   ​| ​              | 250-300 |           ​| ​               | 
 +^  1570   ​| ​              | 300-400 |           ​| ​               | 
 +^  1782   ​| ​              ​| ​  503 |             ​| ​               | 
 +^  1784   ​| ​              ​| ​  518 |             ​| ​               | 
 +^  1786   ​| ​              ​| ​  523 |             ​| ​               | 
 +^  1789   ​| ​              ​| ​  501 |             ​| ​               | 
 +^  1791   ​| ​              ​| ​  514 |             ​| ​               | 
 +^  1794   ​| ​              ​| ​  526 |             ​| ​               | 
 +^  1810   ​| ​              ​| ​  536 |             ​| ​               | 
 +^  1812   ​| ​              ​| ​  707 |             ​| ​               | 
 +^  1816   ​| ​              ​| ​  639 |             ​| ​               | 
 +^  1831   ​| ​              ​| ​  806 |             ​| ​               | 
 +^  1843   ​| ​              ​| ​  948 |             ​| ​               | 
 +^  1852   ​| ​              ​| ​ 1093 |             ​| ​               | 
 +^  1861   ​| ​              ​| ​ 1236 |             ​| ​               | 
 +^  1867   ​| ​              ​| ​ 1295 |             ​| ​               | 
 +^  1895   ​| ​              ​| ​ 1905 |             ​| ​               | 
 +^  1905   ​| ​              ​| ​ 2027 |             ​| ​               | 
 +^  1925   ​| ​              ​| ​ 2332 |    1208     ​| ​    ​1124 ​      | 
 + ​1946 ​  ​| ​    ​14.02 ​    ​| ​ 3021 |             ​| ​               |
 ^  1993   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 4044 |    2111     ​| ​    ​1933 ​      | ^  1993   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 4044 |    2111     ​| ​    ​1933 ​      |
 ^  1994   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 4105 |    2130     ​| ​    ​1975 ​      | ^  1994   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 4105 |    2130     ​| ​    ​1975 ​      |
Linia 94: Linia 113:
 ^  2007   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3933 |    2014     ​| ​    ​1919 ​      | ^  2007   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3933 |    2014     ​| ​    ​1919 ​      |
 ^  2008   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3926 |    2057     ​| ​    ​1869 ​      | ^  2008   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3926 |    2057     ​| ​    ​1869 ​      |
 +^  2009   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3748 |             ​| ​               |
 +^  2010   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3753 |    1974     ​| ​    ​1779 ​      |
 +^  2011   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3889 |    2004     ​| ​    ​1885 ​      |
 +^         ​| ​              ​| ​      ​| ​            ​| ​               |
 +^  2016   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3734 |    1935     ​| ​    ​1799 ​      |
 +^  2017   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3547 |    1877     ​| ​    ​1741 ​      |
  
-Inne dane ilościowe na 31.12.2005:+===== Edukacyjne grupy wieku ===== 
 +|         ^ 0-2 ^ 3-6 ^ 7-12 ^ 13-15 ^ 
 +^  2010   | 102  | 128 | 208 |120 | 
 +^  2011   | 102  | 137 | 203 |115 | 
 +^  2016   ​| ​ 70  | 130 | 201 | 90 | 
 +^  2017   ​| ​ 71  | 116 | 191 | 95 |
  
-  * w wieku przed produkcyjnym 0-18 lat - 798 +===== Aktywność zawodowa mieszkańców ===== 
-  ​* w wieku produkcyjnym - 2473 +|             ​^ ​     Wiek        ^    Wiek     ​^ ​    ​Wiek ​     ^ 
-  ​* w wieku poprodukcyjnym - 397+|             ^ przedprodukcyjny ^ produkcyjny ^ poprodukcyjny ^ 
 +|             ​| ​                 |             ​| ​              | 
 +|     ​2005 ​   |         798      ​| ​    ​2473 ​   |       ​397 ​    ​| ​ 
 +|             ​| ​                 |             ​| ​              ​| ​  
 +|     ​2010 ​   |         ​653 ​     |     ​2457 ​   |       ​643 ​    |  
 +|     ​2011 ​   |         ​646 ​     |     ​2582 ​   |       ​661 ​    | 
 +|             ​| ​                 |             ​| ​              ​| ​  
 +|     ​2016 ​   |         ​558 ​     |     ​2334 ​   |       ​842 ​    |
  
-{{obrazy:​dynamika_ludnosci_1989-2007.png|Dynamika ​ludności ​1989-2007}} {{obrazy:​dynamika_ludnosci_2002-2007.png|Dynamika ludności 2002-2007}} ​ {{obrazy:​struktura_plci_2002.png|Struktura płci 2002}}+===== Struktura ​ludności ​w wieku poprodukcyjnym ===== 
 + 
 +|             ^ razem ^ w tym kobiet ^ w tym mężczyzn ^ 
 +|   ​**2015** ​ |  **911** ​    ​| ​      ​| ​      | 
 +|    60-69    |          |       ​| ​      | 
 +|    70-79    ​         ​| ​      ​| ​      | 
 +|    80-89    |          |       ​| ​      | 
 +|      90+    |          |       ​| ​      | 
 +|   ​**2016** ​ ​| ​ ​**947** ​    ​| ​      ​| ​      | 
 +|    60-69    |  589  |  278  |  311  |   
 +|    70-79    |  210  |   ​75 ​ |  135  | 
 +|    80-89    |  125  |   ​88 ​ |   ​37 ​ | 
 +|      90+    |   ​23 ​ |   ​21 ​ |    2  | 
 +|   ​**2017** ​ |  **965** ​    ​| ​      ​| ​      |  
 +|    60-69    |  599  |  322  |  277  |   
 +|    70-79    |  217  |  137  |   ​80 ​ | 
 +|    80-89    |  125  |   ​87 ​ |   ​38 ​ | 
 +|      90+    |   ​24 ​ |   ​20 ​ |    4  | 
 + 
 +===== Udział osób korzystajacych ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem [%] ===== 
 +|             ^ gmina ^ powiat ^ województwo ^ 
 +|     ​2010 ​   |  10,0 |  13,0  |        | 
 +|     ​2012 ​   |  10,2 |  13,0  |   ​8,​6 ​ | 
 +|     ​2013 ​   |  10,1 |  13,3  |   ​8,​7 ​ | 
 +|     ​2014 ​   |   9,2 |  12,4  |   ​8,​0 ​ | 
 +|     ​2015 ​   |   8,2 |  11,2  |   ​7,​4 ​ | 
 +|     ​2016 ​   |   7,5 |  10,6  |   ​6,​8 ​ |
  
 ===== Ruch naturalny ludności ===== ===== Ruch naturalny ludności =====
Linia 120: Linia 183:
 ^  2006   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​42 ​   |    34   ​| ​  ​30 ​  ​| ​   4     | ^  2006   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​42 ​   |    34   ​| ​  ​30 ​  ​| ​   4     |
 ^  2007   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​58 ​   |    41   ​| ​  ​47 ​  ​| ​  ​-6 ​    | ^  2007   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​58 ​   |    41   ​| ​  ​47 ​  ​| ​  ​-6 ​    |
 +^  2010   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   41   ​| ​  ​37 ​  ​| ​   4     | 
 +^  2011   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   31   ​| ​  ​48 ​  ​| ​  ​-17 ​   | 
 +^  2016   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   31   ​| ​  ​49 ​  ​| ​  ​-18 ​   |
  
 ===== Saldo migracji ===== ===== Saldo migracji =====
Linia 134: Linia 199:
 ^  2006   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​38 ​    ​| ​    ​65 ​    ​| ​   ^  2006   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​38 ​    ​| ​    ​65 ​    ​| ​  
 ^  2007   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​39 ​    ​| ​    ​60 ​    | ^  2007   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​39 ​    ​| ​    ​60 ​    |
 +^         ​| ​              ​| ​           |            |
 +^  2012   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​37 ​    ​| ​           |
 +^  2013   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​27 ​    ​| ​           |
 +^  2014   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​35 ​    ​| ​           |
 +^  2015   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​37 ​    ​| ​           |
 +^  2016   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​    ​25 ​    ​| ​    ​63 ​    |
 +
  
 ====== Stawki podatków i opłat na rok 2017 ====== ====== Stawki podatków i opłat na rok 2017 ======
podstawowe_dane_o_gminie.1524832018.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/04/27 14:26 przez Grzegorz Kleina