Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


podstawowe_dane_o_gminie

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
podstawowe_dane_o_gminie [2019/03/16 21:36]
Grzegorz Kleina
podstawowe_dane_o_gminie [2019/11/14 10:45] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 67: Linia 67:
 Powierzchnia Gminy Miejskiej Łeba wynosi **1656,33 ha** w tym: Powierzchnia Gminy Miejskiej Łeba wynosi **1656,33 ha** w tym:
  
-**Zasób gruntów Gminy Miejskiej Łeba (stan - grudzień 2017)**  +**Zasób gruntów Gminy Miejskiej Łeba (stan - czerwiec 2019)**  
-{{ ::zasob_gminy_leba_31-12-2017.zip |Dane w formacie MS Excel}}+{{::zasob_2019_27-06-2019.jpg?400| }}
  
  
Linia 114: Linia 114:
 ^  2010   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3753 |    1974     ​| ​    ​1779 ​      | ^  2010   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3753 |    1974     ​| ​    ​1779 ​      |
 ^  2011   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3889 |    2004     ​| ​    ​1885 ​      | ^  2011   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3889 |    2004     ​| ​    ​1885 ​      |
-        ​              ​      ​|             ​| ​               |+ ​2012 ​      31.12      3808 |             ​| ​               | 
 +^  2013   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3745 |             ​| ​               | 
 +^  2014   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3712 |             ​| ​               | 
 +^  2015   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3693 |             ​| ​               |
 ^  2016   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3734 |    1935     ​| ​    ​1799 ​      | ^  2016   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3734 |    1935     ​| ​    ​1799 ​      |
 ^  2017   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3547 |    1877     ​| ​    ​1741 ​      | ^  2017   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3547 |    1877     ​| ​    ​1741 ​      |
 ^  2018   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3512 |    1821     ​| ​    ​1691 ​      | ^  2018   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​ 3512 |    1821     ​| ​    ​1691 ​      |
 +^  2019   ​| ​    ​30.06 ​    ​| ​ 3476 |             ​| ​               |
  
 ===== Edukacyjne grupy wieku ===== ===== Edukacyjne grupy wieku =====
Linia 185: Linia 189:
 ^  2011   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   31   ​| ​  ​48 ​  ​| ​  ​-17 ​   | ^  2011   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   31   ​| ​  ​48 ​  ​| ​  ​-17 ​   |
 ^  2016   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   31   ​| ​  ​49 ​  ​| ​  ​-18 ​   | ^  2016   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   31   ​| ​  ​49 ​  ​| ​  ​-18 ​   |
 +^  2017   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   17   ​| ​  ​38 ​  ​| ​  ​-21 ​   |
 +^  2018   ​| ​    ​31.12 ​    ​| ​          ​| ​   29   ​| ​  ​38 ​  ​| ​  ​-9 ​    |
  
 ===== Saldo migracji ===== ===== Saldo migracji =====
Linia 219: Linia 225:
 |    Rodzaj opłaty ​    ^ j.m. ^ Opłata ^ Uwagi ^ |    Rodzaj opłaty ​    ^ j.m. ^ Opłata ^ Uwagi ^
 ^Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. ​ |   ​zł/​m3 zużytej wody | **3,​90** ​ |Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy,​ a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości,​ na której nie zamieszkują mieszkańcy,​ a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności | ^Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. ​ |   ​zł/​m3 zużytej wody | **3,​90** ​ |Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy,​ a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości,​ na której nie zamieszkują mieszkańcy,​ a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności |
-^Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. ​ |   ​zł/​m3 zuzytej wody | **7,80** | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy,​ a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości,​ na której nie zamieszkują mieszkańcy,​ a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności |+^Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne ​nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. ​ |   ​zł/​m3 zuzytej wody | **7,80** | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy,​ a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości,​ na której nie zamieszkują mieszkańcy,​ a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności |
  
 **Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości,​ jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:​** **Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości,​ jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:​**
podstawowe_dane_o_gminie.1552768603.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/03/16 21:36 przez Grzegorz Kleina