Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pomoc_gminy_dla_pogorzelcow

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc_gminy_dla_pogorzelcow [2016/11/08 11:41]
Grzegorz Kleina utworzono
pomoc_gminy_dla_pogorzelcow [2016/11/08 11:44] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 5: Linia 5:
 Dokonując wydatków z budżetu na pomoc pogorzelcom Gmina nie powinna jednocześnie … dokonywać wydatków ze środków publicznych pochodzących z udzielonej pomocy finansowej (np. udzielonej przez Powiat za pośrednictwem gminy – przyp.), o ile nie ma do tego wyraźnego upoważnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz nie powinna dokonywać wydatków prowadzących do bezpodstawnego wzbogacenia osób fizycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - poprzez wydatkowanie bezpośrednio na ich rzecz lub w poczet ich majątku prywatnego środków publicznych. Dokonując wydatków z budżetu na pomoc pogorzelcom Gmina nie powinna jednocześnie … dokonywać wydatków ze środków publicznych pochodzących z udzielonej pomocy finansowej (np. udzielonej przez Powiat za pośrednictwem gminy – przyp.), o ile nie ma do tego wyraźnego upoważnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz nie powinna dokonywać wydatków prowadzących do bezpodstawnego wzbogacenia osób fizycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - poprzez wydatkowanie bezpośrednio na ich rzecz lub w poczet ich majątku prywatnego środków publicznych.
 (pismo RIO w Zielonej Górze z dnia 16.05.2016 r. znak RIO.V.076.16.2014) (pismo RIO w Zielonej Górze z dnia 16.05.2016 r. znak RIO.V.076.16.2014)
 +
 +Rada gminy nie może podjąć uchwały przyznającej dodatkowe świadczenie pogorzelcom,​ ponieważ nie ma odpowiednich kompetencji
 +Do przyznawania indywidualnych świadczeń pieniężnych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych ustawodawca upoważnił gminne ośrodki pomocy społecznej.
 +Kwestie pomocy społecznej uregulowane zostały w ustawie z 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej. Z przepisów tej ustawy wynika, że jest to instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej, a także samorządowej. W samorządzie gminnym jej zadania wykonywane są przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Pomocy tej udziela się osobom i rodzinom m.in. z powodu wystąpienia zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. – Powyższe regulacje ustawowe prowadzą do wniosku, że uprawnienia do wykonywania zadań gminy polegających na udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego, jakim niewątpliwie jest pożar, zostały ustawowo zastrzeżone dla gminnego ośrodka pomocy społecznej działającego w ramach systemu pomocy społecznej. Jednocześnie w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do udzielenia przez organ stanowiący gminy pomocy skierowanej do indywidualnego odbiorcy w formie czy zakresie wykraczających poza granice określone w ustawie o pomocy społecznej. ​
 +(źródło: http://​www.rp.pl/​artykul/​1053746-Rada-gminy-nie-przyzna-zasilku-pogorzelcom.html#​ap-1 )
  
pomoc_gminy_dla_pogorzelcow.txt · ostatnio zmienione: 2016/11/08 11:44 przez Grzegorz Kleina