Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


postepowanie_administracyjne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
postepowanie_administracyjne [2016/11/23 13:51]
Grzegorz Kleina
postepowanie_administracyjne [2016/12/08 13:20] (aktualna)
Radosław Czyżewski ↷ Links adapted because of a move operation
Linia 1: Linia 1:
 ===== Projekt zmian ustawy - kodeks postępowania administracyjnego 4 lipca 2016 ===== ===== Projekt zmian ustawy - kodeks postępowania administracyjnego 4 lipca 2016 =====
-{{ ::​projekt_zmiany_kpa.pdf |Projekt zmiany kpa}} +{{ dokumenty:​projekt_zmiany_kpa.pdf |Projekt zmiany kpa}} 
  
 ===== Wyłączenie pracownika Samorzadowego Kolegium Odwoławczego od orzekania ===== ===== Wyłączenie pracownika Samorzadowego Kolegium Odwoławczego od orzekania =====
Linia 31: Linia 31:
 SN zwrócił uwagę na niespójność między art. 287 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi a przepisem art. 417[1] k. SN zwrócił uwagę na niespójność między art. 287 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi a przepisem art. 417[1] k.
 c. Zgodnie art. 417[1] § 1 k.c. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego albo inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Art. 287 P.p.s.a. stanowi tymczasem, że odszkodowanie przysługuje od organu, który wydal decyzję. To skłoniło SN do poszukiwania argumentów uzasadniających pogląd, że pod względem ustrojowym samorządowe kolegia odwoławcze należy zaliczyć do państwowych jednostek organizacyjnych. SN wskazał mianowicie, iż SKO są organami jakby sądowymi, niezawisłymi pod względem orzeczniczym. Dalej brak jest argumentów,​ by uznać SKO za organy określonej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) jako osoby prawnej - są wyodrębnione organizacyjnie. Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych SKO są państwowymi jednostkami budżetowymi. Wreszcie nadzór na działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów, co świadczy o ich powiązaniu z administracją rządową. Te argumenty doprowadziły SN do wniosku, że SKO jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa w sprawie o wynagrodzenie szkody wyrządzonej decyzją wydaną przez to kolegium. c. Zgodnie art. 417[1] § 1 k.c. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego albo inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Art. 287 P.p.s.a. stanowi tymczasem, że odszkodowanie przysługuje od organu, który wydal decyzję. To skłoniło SN do poszukiwania argumentów uzasadniających pogląd, że pod względem ustrojowym samorządowe kolegia odwoławcze należy zaliczyć do państwowych jednostek organizacyjnych. SN wskazał mianowicie, iż SKO są organami jakby sądowymi, niezawisłymi pod względem orzeczniczym. Dalej brak jest argumentów,​ by uznać SKO za organy określonej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) jako osoby prawnej - są wyodrębnione organizacyjnie. Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych SKO są państwowymi jednostkami budżetowymi. Wreszcie nadzór na działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów, co świadczy o ich powiązaniu z administracją rządową. Te argumenty doprowadziły SN do wniosku, że SKO jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa w sprawie o wynagrodzenie szkody wyrządzonej decyzją wydaną przez to kolegium.
-Żródło: {{:​iii_czp_45-09.pdf|Treść postanowienia}}+Żródło: {{dokumenty:​iii_czp_45-09.pdf|Treść postanowienia}}
  
 ===== Gmina w postępowaniu administracyjnym przed SKO ===== ===== Gmina w postępowaniu administracyjnym przed SKO =====
postepowanie_administracyjne.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski