Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


prawo_pracy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
prawo_pracy [2019/09/04 14:04]
Grzegorz Kleina
prawo_pracy [2019/09/04 14:05] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 3: Linia 3:
 [[Polecenie pracownikowi wykonania dodatkowych zadań]] [[Polecenie pracownikowi wykonania dodatkowych zadań]]
  
 +[[Dodatkowe obowiązki pracownika a wysokość wynagrodzenia]]
  
-===== Dodatkowe obowiązki pracownika a wysokość wynagrodzenia ===== 
  
-Brak pisemnej zgody pracownika na wykonywanie dodatkowych obowiązków bez podwyżki wiąże się z możliwością __powództwa sądowego o ustalenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia__. 
- 
-Wynagrodzenie za pracę to jeden z podstawowych elementów umowy o pracę. Pensja ma być tak ustalona, aby odpowiadała w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,​ a także uwzględniała ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 k.p.). 
- 
-Sąd Najwyższy w wyroku z 2 października 2008 r. stwierdził,​ że „rodzaj pracy może być określony w sposób bardziej lub mniej szczegółowy. Strony stosunku pracy, określając rodzaj pracy w sposób ogólny, pozostawiają pracodawcy – w ramach jego uprawnień kierowniczych – uszczegółowienie zakresu czynności pracownika. Zakres czynności pracownika stanowi konkretyzację umówionego rodzaju pracy, stanowi zbiorcze polecenie pracodawcy i nie wymaga zgody pracownika na jego zmianę. Natomiast w razie poczynienia przez strony stosunku pracy szczegółowych ustaleń co do rodzaju pracy w treści umowy o pracę ustalenia te stają się z woli stron istotnymi jej elementami, których zmiana wymaga zgody pracownika, a w razie jej braku – __wypowiedzenia zmieniającego__” (wyrok SN z 2 października 2008 r., I PK 73/08). 
- 
-(Źródło: http://​kadry.infor.pl/​poprzednie_tematy_dnia/​587032,​Dodatkowe-obowiazki-pracownika-a-wysokosc-wynagrodzenia.html) 
prawo_pracy.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/04 14:05 przez Grzegorz Kleina