Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko [2018/07/24 07:42]
Grzegorz Kleina utworzono
program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko [2019/09/30 12:57] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 2: Linia 2:
 https://​www.pois.gov.pl/​ https://​www.pois.gov.pl/​
  
-Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód; systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją. Tryb pozakonkursowy:​ opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/​planistycznych,​ zadania służące osiągnięciu dobrego stanu wód powierzchniowych;​ ponadregionalne systemy małej retencji; wsparcie urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy, systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki wód opadowych); zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją (odtwarzanie wydm i wałów plażowo-wydmowych,​ sztuczne zasilania); zapobieganie,​ przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutkom zagrożeń (wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego i systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń),​ wdrażanie metod obserwacji i zakup sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska;​ stworzenie bazy wiedzy i działania informacyjno-edukacyjne o zmianach klimatu i adaptacji do nich; zakup lodołamaczy;​ dokumentacja przygotowawcza dla urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy. ​+Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód; systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją. Tryb pozakonkursowy:​ opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/​planistycznych,​ zadania służące osiągnięciu dobrego stanu wód powierzchniowych;​ ponadregionalne systemy małej retencji; wsparcie urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy, systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki wód opadowych); zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją (odtwarzanie wydm i wałów plażowo-wydmowych,​ sztuczne zasilania); zapobieganie,​ przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutkom zagrożeń (wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego i systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń),​ wdrażanie metod obserwacji i zakup sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska;​ stworzenie bazy wiedzy i działania informacyjno-edukacyjne o zmianach klimatu i adaptacji do nich; zakup lodołamaczy;​ dokumentacja przygotowawcza dla urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy
 + 
 +Ogłoszenie 2.1 POIiŚ 2014-2020, 5. typ projektów - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich 
 +https://​www.funduszeeuropejskie.gov.pl/​nabory/​21-adaptacja-do-zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska-iv-nabor/​ 
 +Nabór 28.10-29.11.2019 r. Rozstrzygnięcie - kwiecień 2020.
  
 **Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,​ Infrastruktura i Środowisko** (od 31.05.2018 do 27.07.2018 ) **Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,​ Infrastruktura i Środowisko** (od 31.05.2018 do 27.07.2018 )
 projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów, projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów, projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów
program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/30 12:57 przez Grzegorz Kleina