Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


programy_rzadowe

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
programy_rzadowe [2018/08/06 07:50]
Grzegorz Kleina
programy_rzadowe [2018/08/06 09:19] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 41: Linia 41:
 - mosty muszą spełniać wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności muszą być zaprojektowane na: - mosty muszą spełniać wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności muszą być zaprojektowane na:
 a) //​najwyższą klasę obciążenia//​ taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,​ jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.), a) //​najwyższą klasę obciążenia//​ taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,​ jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.),
-b) //​obciążenie pojazdami specjalnymi,​ zgodnie z umową standaryzacyjną NATO - STANAG 2021//, zgodnie z ww.  rozporządzeniem.+b) //​obciążenie pojazdami specjalnymi,​ zgodnie z umową standaryzacyjną NATO - STANAG 2021//, zgodnie z ww.  rozporządzeniem.Dla projektowanych mostów wyznacza się klasę MLC (Military Load Class) zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. Ml Nr 13, poz. 37). 
 +c) Droga na moście oraz na dojazdach do mostu musi spełniać parametry techniczne,​ 
 +wynikające z jej cech funkcjonalnych,​ określone //co najmniej dla klasy G// w rozumieniu 
 +rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
 +warunków technicznych,​ jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
 +(Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 
        
 <hi #​b5e61d>​Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju</​hi>​ <hi #​b5e61d>​Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju</​hi>​
programy_rzadowe.txt · ostatnio zmienione: 2018/08/06 09:19 przez Grzegorz Kleina