Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


projekt_ustawu_o_zmianie_ustawy_o_ochronie_przyrody_oraz_ustawy_o_ochronie_zabytkow_i_opiece_nad_zabytkami_druk_sejmowy_nr_1977

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
projekt_ustawu_o_zmianie_ustawy_o_ochronie_przyrody_oraz_ustawy_o_ochronie_zabytkow_i_opiece_nad_zabytkami_druk_sejmowy_nr_1977 [2017/11/06 11:44]
Grzegorz Kleina
projekt_ustawu_o_zmianie_ustawy_o_ochronie_przyrody_oraz_ustawy_o_ochronie_zabytkow_i_opiece_nad_zabytkami_druk_sejmowy_nr_1977 [2017/11/06 11:45] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 8: Linia 8:
  
 **Art. 83a** **Art. 83a**
-1.Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta <hi #ed1c24>a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.</​hi>​+1.Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta <hi #ffaec9>a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.</​hi>​
  
 **Art. 83f**  **Art. 83f** 
Linia 15: Linia 15:
 <​del>​2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;</​del>​ <​del>​2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;</​del>​
  
-<hi #ed1c24>2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,​urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków1 posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;</​hi>​+<hi #ffaec9>2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,​urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków1 posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;</​hi>​
  
 3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
Linia 28: Linia 28:
 <​del>​5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;</​del>​ <​del>​5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;</​del>​
  
-<hi #ed1c24>5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;</​hi>​+<hi #ffaec9>5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;</​hi>​
  
 **Art. 86**  **Art. 86** 
 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie: 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
 1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
-<hi #ed1c24>la) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;</​hi>​+<hi #ffaec9>a) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;</​hi>​
  
 **USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI** **USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI**
Linia 41: Linia 41:
 <​del>​1) prowadzenie prac konserwatorskich,​ restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;</​del>​ <​del>​1) prowadzenie prac konserwatorskich,​ restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;</​del>​
  
-<hi #ed1c24>1) prowadzenie prac konserwatorskich,​ restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;</​hi>​+<hi #ffaec9>1) prowadzenie prac konserwatorskich,​ restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;</​hi>​
  
 2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
projekt_ustawu_o_zmianie_ustawy_o_ochronie_przyrody_oraz_ustawy_o_ochronie_zabytkow_i_opiece_nad_zabytkami_druk_sejmowy_nr_1977.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/06 11:45 przez Grzegorz Kleina