Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_-_kodeks_postepowania_w_sprawach_o_wykroczenia_oraz_niektorych_innych_ustaw_druk_sejmowy_nr_1814

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_-_kodeks_postepowania_w_sprawach_o_wykroczenia_oraz_niektorych_innych_ustaw_druk_sejmowy_nr_1814 [2017/11/06 12:37]
Grzegorz Kleina
projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_-_kodeks_postepowania_w_sprawach_o_wykroczenia_oraz_niektorych_innych_ustaw_druk_sejmowy_nr_1814 [2017/11/06 12:38] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
-                                          ​<hi #​ffaec9>​DZIAŁ XIII +                                                 <hi #​ffaec9>​DZIAŁ XIII 
-                                             ​Koszty postępowania +                                                  Koszty postępowania</hi> 
-**Art. 117.** ​+<hi #ffaec9>**Art. 117.** ​
 § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia,​ w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających,​ wykłada tymczasowo Skarb Państwa. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia,​ w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających,​ wykłada tymczasowo Skarb Państwa.
 § 2. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła. § 2. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła.
projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_-_kodeks_postepowania_w_sprawach_o_wykroczenia_oraz_niektorych_innych_ustaw_druk_sejmowy_nr_1814.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/06 12:38 przez Grzegorz Kleina