Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

- Uchwała Nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 poz.2135) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17345 . - Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Łeby (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 149 poz.3085 z 10 listopada 2011 r.) - Uchwała Nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie leśnym oznaczonym jako działka nr 55/14 obr.2 w Łebie (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2013 r. poz. 2871 ogłosz. 2013-07-17). - Uchwała nr LIV/502/2014 Rady Miejskiej w Łebie z dnia z dnia 7 października 2014 r.w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających na terenie Miasta Łeby (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz.3434) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=23433 . - Zarządzenie porządkowe nr 1/2012 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 r. poz.1772).

INNE (AKTY KIEROWNICTWA WEWNĘTRZNEGO)

- Zarządzenie nr 27/2014 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnienie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania i filmowania(weszło w życie z dniem podpisania), - Zarządzenie nr 173/2013 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Miejskiego w Łebie (weszło w życie z dniem podpisania),

przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/16 11:50 przez Grzegorz Kleina