Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby [2015/06/16 11:48]
Grzegorz Kleina [AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO]
przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby [2015/06/16 11:50]
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 ===== AKTY PRAWA ===== AKTY PRAWA
 AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO ===== AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO =====
-- **Uchwała Nr XXXII/​281/​2013** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/​249/​2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 poz.2135) [[http://​edziennik.gdansk.uw.gov.pl/​ActDetails.aspx?​ID=17345]]+- **Uchwała Nr XXXII/​281/​2013** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/​249/​2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 poz.2135) [[http://​edziennik.gdansk.uw.gov.pl/​ActDetails.aspx?​ID=17345]] ​.
 - **Uchwała Nr XI/​87/​2011** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Łeby (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 149 poz.3085 z 10 listopada 2011 r.) - **Uchwała Nr XI/​87/​2011** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Łeby (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 149 poz.3085 z 10 listopada 2011 r.)
 - **Uchwała Nr XXXVIII/​328/​2013** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie leśnym oznaczonym jako działka nr 55/14 obr.2 w Łebie (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2013 r. poz. 2871 ogłosz. 2013-07-17). - **Uchwała Nr XXXVIII/​328/​2013** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie leśnym oznaczonym jako działka nr 55/14 obr.2 w Łebie (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2013 r. poz. 2871 ogłosz. 2013-07-17).
przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/16 11:50 przez Grzegorz Kleina