Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby [2015/06/16 11:50]
Grzegorz Kleina
przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby [2015/06/16 11:50] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
-===== AKTY PRAWA +===== AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO =====
-AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO =====+
 - **Uchwała Nr XXXII/​281/​2013** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/​249/​2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 poz.2135) [[http://​edziennik.gdansk.uw.gov.pl/​ActDetails.aspx?​ID=17345]] . - **Uchwała Nr XXXII/​281/​2013** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/​249/​2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 poz.2135) [[http://​edziennik.gdansk.uw.gov.pl/​ActDetails.aspx?​ID=17345]] .
 - **Uchwała Nr XI/​87/​2011** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Łeby (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 149 poz.3085 z 10 listopada 2011 r.) - **Uchwała Nr XI/​87/​2011** Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Łeby (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 149 poz.3085 z 10 listopada 2011 r.)
Linia 7: Linia 6:
 - **Zarządzenie porządkowe nr 1/2012** Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 r. poz.1772). - **Zarządzenie porządkowe nr 1/2012** Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 r. poz.1772).
  
-===== INNE (AKTY KIE +===== INNE (AKTY KIEROWNICTWA ​WEWNĘTRZNEGO) =====
-ROWNICTWA ​WEWNĘTRZNEGO) =====+
 - **Zarządzenie nr 27/2014** Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnienie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych,​ turystycznych,​ rekreacyjnych oraz do fotografowania i filmowania(weszło w życie z dniem podpisania),​ - **Zarządzenie nr 27/2014** Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnienie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych,​ turystycznych,​ rekreacyjnych oraz do fotografowania i filmowania(weszło w życie z dniem podpisania),​
 - **Zarządzenie nr 173/2013** Burmistrza Miasta Łeby z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Miejskiego w Łebie (weszło w życie z dniem podpisania),​ - **Zarządzenie nr 173/2013** Burmistrza Miasta Łeby z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Miejskiego w Łebie (weszło w życie z dniem podpisania),​
przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/16 11:50 przez Grzegorz Kleina