Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przepisy_prawne:7_przepisach_o_ochronie_zwierzat

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
przepisy_prawne:7_przepisach_o_ochronie_zwierzat [2015/06/26 13:06]
Grzegorz Kleina
przepisy_prawne:7_przepisach_o_ochronie_zwierzat [2016/12/08 11:28]
Radosław Czyżewski ↷ Page moved from 7_przepisach_o_ochronie_zwierzat to przepisy_prawne:7_przepisach_o_ochronie_zwierzat
Linia 1: Linia 1:
-art. 37 a ust.1  +**art. 37 ust.1**  
-1. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia,+Art. 37. 1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3,  art. 25 , art. 37a ust.1 
 +37e ust.1 podlega karze aresztu lub grzywny. 
 + 
 +**Art. 9.** 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,​ z dostępem do światłdziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 
 +2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. 
 + 
 +**Art. 10a.** 1. Zabrania się: 
 +1)   ​wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach,​ targach i giełdach;​ 
 +2)   ​prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 
 +3)   ​wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. 
 +2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. 
 +3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 
 +4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 
 +5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych,​ których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
 +6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych,​ których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. 
 + 
 +**Art. 10b**. 1. Zabrania się nabywania:​ 
 +1)   ​zwierząt domowych na targowiskach,​ targach i giełdach;​ 
 + 
 +**Art. 25.** Prowadzący pojazd mechaniczny,​ który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości,​ do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3. 
 + 
 +**Art. 37a**. ​1. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia,
 podlega karze aresztu lub grzywny. podlega karze aresztu lub grzywny.
 +
 +**Art. 37e**. 1. Kto narusza zakazy określone w art. 10b ust. 1 podlega karze grzywny.
 +
 +
przepisy_prawne/7_przepisach_o_ochronie_zwierzat.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 11:28 przez Radosław Czyżewski