Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


przepisy_prawne:zanieczyszczanie_drogi_publicznej_-_art.91_i_art.145_ustawy_-_kodeks_wykroczen

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
przepisy_prawne:zanieczyszczanie_drogi_publicznej_-_art.91_i_art.145_ustawy_-_kodeks_wykroczen [2016/12/08 11:53]
Radosław Czyżewski ↷ Page moved from zanieczyszczanie_drogi_publicznej_-_art.91_i_art.145_ustawy_-_kodeks_wykroczen to przepisy_prawne:zanieczyszczanie_drogi_publicznej_-_art.91_i_art.145_ustawy_-_kodeks_wykroczen
przepisy_prawne:zanieczyszczanie_drogi_publicznej_-_art.91_i_art.145_ustawy_-_kodeks_wykroczen [2018/07/23 15:35] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 13: Linia 13:
 Należy rozróżnić zanieczyszczanie od zaśmiecania drogi publicznej. ​ Należy rozróżnić zanieczyszczanie od zaśmiecania drogi publicznej. ​
 Istota rzeczy tkwi w tym, że z punktu widzenia odpowiedzialności z art. 91 zanieczyszczenie musi być zdatne do sprowadzenia niebezpieczeństwa np. rozlanie oleju, rozlanie przewożonych substancji. Jeżeli zanieczyszczenie drogi nie mogło spowodować niebezpieczeństwa ani utrudnienia w ruchu to czyn sprawcy może być oceniony jako wykroczenie z art. 145 Kw. Istota rzeczy tkwi w tym, że z punktu widzenia odpowiedzialności z art. 91 zanieczyszczenie musi być zdatne do sprowadzenia niebezpieczeństwa np. rozlanie oleju, rozlanie przewożonych substancji. Jeżeli zanieczyszczenie drogi nie mogło spowodować niebezpieczeństwa ani utrudnienia w ruchu to czyn sprawcy może być oceniony jako wykroczenie z art. 145 Kw.
 +
 +Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu posiadają:
 +1) Art.91 ​
 +** Policja ** (Art.1 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn.zm.)
 +**Straż Miejska ** (§ 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zmianami)
 +**Straż Graniczna** (§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r.w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 +(Dz.U. z 2014 r. poz. 539 z późn. zmianami)
 +**Inspekcja Transportu drogowego ** (§ 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1330 z późn. zmianami)
 +2) Art.145
 +** Policja ** (Art.1 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn.zm.)
 +**Straż Miejska ** (§ 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn. zmianami)
 +**Straż Graniczna** (§ 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r.w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 +(Dz.U. z 2014 r. poz. 539 z późn. zmianami)
przepisy_prawne/zanieczyszczanie_drogi_publicznej_-_art.91_i_art.145_ustawy_-_kodeks_wykroczen.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/23 15:35 przez Grzegorz Kleina