Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_pomorskiego_2014-2020

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_pomorskiego_2014-2020 [2018/07/24 07:44] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +http://​www.rpo.pomorskie.eu/​znajdz-dofinansowanie
  
 +**Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego** (od 15.05.2018 do 01.02.2019)
 +Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym ( porty, przystanie, pomosty, przenoski), budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych,​ specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem). W ramach tych projektów możliwa jest również budowa, przebudowa i rozbudowa publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (np. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.
 +
 +**Działanie 10.4 Redukcja emisji** (od 07.01.2019 do 25.01.2019)
 +
 +Rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku; likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych;​ budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE; modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych;​ rozbudowa systemu monitoringu powietrza.
 +
 +- instrumenty finansowe:
 +
 +**Program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych** (kredyt inwestycyjny ze środków Getin Noble Banku oraz preferencyjny kredyt inwestycyjny z EBI)
 +http://​gnb.pl/​aktualnosci/​aktualnosci/​id/​4842 http://​www.rpo.pomorskie.eu/​pozyczka-na-modernizacje-energetyczna-budynkow-mieszkalnych
 +
 +**Pożyczka rewitalizacyjna Preferencyjna pożyczka rewitalizacyjna na realizację projektów zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach miejskich udzielania przez BGK ze środków RPO WP i własnych**
 +https://​www.bgk.pl/​fundusze-i-programy/​pozyczka-rewitalizacyjna/​pomorskie/​ http://​www.rpo.pomorskie.eu/​pozyczka-rewitalizacyjna ​
regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_pomorskiego_2014-2020.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:44 przez Grzegorz Kleina