Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sprzedaz_na_terenie_nalezacym_do_gminy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
sprzedaz_na_terenie_nalezacym_do_gminy [2019/04/25 09:43]
Grzegorz Kleina
sprzedaz_na_terenie_nalezacym_do_gminy [2019/04/25 09:46] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 ====== Prowadzenie sprzedaży na terenie należącym do gminy poza miejscem wyznaczonym ====== ====== Prowadzenie sprzedaży na terenie należącym do gminy poza miejscem wyznaczonym ======
  
-Zgodnie z Art. 60³ § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zmianami) "Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy,​podlega karze grzywny"​. Przepis ten został wprowadzony 19 lisopada ​2011 r.+Zgodnie z Art. 60³ § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zmianami) "Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy,​podlega karze grzywny"​. Przepis ten został wprowadzony ​do stosowania ​19 listopada ​2011 r.
  
 Do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie określone w Art. 60³ § 1 a także Art. 60¹ § 1-3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń są uprawnieni **strażnicy straży gminnych** na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn.zmianami). Do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie określone w Art. 60³ § 1 a także Art. 60¹ § 1-3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń są uprawnieni **strażnicy straży gminnych** na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn.zmianami).
sprzedaz_na_terenie_nalezacym_do_gminy.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/25 09:46 przez Grzegorz Kleina