Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:kwalifikacja_kapieliska_jako_urzadzenia_wodnego_a_obowiazek_uzyskiwania_pozwolenia_lub_zgloszenia_wodnoprawnego

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

srodowisko:kwalifikacja_kapieliska_jako_urzadzenia_wodnego_a_obowiazek_uzyskiwania_pozwolenia_lub_zgloszenia_wodnoprawnego [2018/09/21 14:30] (aktualna)
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
Linia 1: Linia 1:
 +Zgodnie z art.34a ust.4 pkt 1 ustawy – prawo wodne do wniosku o wpis o umieszczenie w wykazie kąpielisk dołącza się pozwolenie wodnoprawne przy czym przepis ten nie precyzuje czy ma to być pozwolenie wodnoprawne na urządzenie kąpieliska czy też na budowę innych urządzeń wodnych towarzyszących kąpielisku. 
 +
 +Zgodnie z  Art.9 ust.1 pkt 19) lit „h” ustawy – Prawo wodne urządzeniami wodnymi są urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich a w szczególności mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska. Zgodnie natomiast z art.9 ust.1 pkt 5a ustawy kąpieliskiem jest **wyznaczony** uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
 +
 +Zgodnie z Art. 122 ust.1 pkt 3 <hi #fff200>jeżeli ustawa nie stanowi inaczej</hi>, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych.
 +
 +Zgodnie natomiast z Art. 123a ust.1 pkt 5 tej ustawy , który wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2295) <hi #fff200>zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonanie kąpieliska</hi>, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego.
 +Zgodnie z Art.123a ust.9 ustawy jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia, wnioski dotyczące tych działań rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.
 +
 +<note important>Zgodnie z Art. 5 ust.1 ustawy zmieniającej do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.</note>
 +
 +Wynika z tego ,że gdyby w obrębie kąpieliska planowane było wykonanie innych przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego wówczas obydwa wnioski rozpatruje się jednocześnie kończąc postepowanie pozwoleniem wodnoprawnym.
 +
 +W naszym przypadku ta sytuacja nie ma miejsca.
 +
 +Tą rozbieżność przepisów ustawodawca usunął w nowym prawie wodnym przyjętym 20 lipca 2017 r. gdzie m.in. usunięto pojęcie kąpieliska z wykazu urządzeń wodnych.
  
srodowisko/kwalifikacja_kapieliska_jako_urzadzenia_wodnego_a_obowiazek_uzyskiwania_pozwolenia_lub_zgloszenia_wodnoprawnego.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/21 14:30 przez Grzegorz Kleina