Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:ochrona_przyrody

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
srodowisko:ochrona_przyrody [2016/12/29 15:31]
Grzegorz Kleina
srodowisko:ochrona_przyrody [2018/01/31 13:20] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +===== Rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ​ =====
 +
 +Rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie redagowania uchwal sejmików województw
 +dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz uchwał rad gmin dotyczących pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,​ użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ,2018 r.
 +{{ :​srodowisko:​rekomendacje.pdf |Rekomendacje GDOŚ 2018}}
 +
 ===== Zmiana ustawy o ochronie przyrody ​ ===== ===== Zmiana ustawy o ochronie przyrody ​ =====
-(uchwalona przez Sejm RP 16.12.2016 , przyjęta bez poprawek na 32 posiedzeniu Senatu RP , skierowana do podpisu Prezydenta)+(uchwalona przez Sejm RP 16.12.2016 , przyjęta bez poprawek na 32 posiedzeniu Senatu RP 20.12.2016 r., skierowana do podpisu Prezydenta)
  
 **Art. 83a**. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wypisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. **Art. 83a**. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wypisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.
srodowisko/ochrona_przyrody.1483021885.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/12/29 15:31 przez Grzegorz Kleina