Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:pawlowski_jakub_„kuchenne_obierki_zapchaja_system

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
srodowisko:pawlowski_jakub_„kuchenne_obierki_zapchaja_system [2019/04/11 10:26]
Grzegorz Kleina
srodowisko:pawlowski_jakub_„kuchenne_obierki_zapchaja_system [2019/04/11 10:30] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 3: Linia 3:
 **Bez szybkiej modernizacji zacofanych technologicznie zakładów przetwarzania odpadów gminy nie nadążą z przerabianiem frakcji bio. A to ponownie podwyższy koszty całego systemu** **Bez szybkiej modernizacji zacofanych technologicznie zakładów przetwarzania odpadów gminy nie nadążą z przerabianiem frakcji bio. A to ponownie podwyższy koszty całego systemu**
  
-Nowe inwestycje w kompostownie i wsparcie dla biogazowni, mają pozwolić nie tylko lepiej wykorzystywać ​wyrzuca¬ne ​resztki jedzenia, lecz także pomóc wytwarzać czystą, odnawialną energię. To jedne z pomysłów resortu środowiska na wyzwanie Jakim jest zagospo¬darowanie ​bioodpadów,​ czyli największej ilościowo (prawie 37 proc. wszystkich) i najbardziej uciążliwej frakcji. Składa się na nią ok 3 mln ton bioodpadów kuchennych i ok. 1 mln ton odpadów zielonych i ogrodowych. +Nowe inwestycje w kompostownie i wsparcie dla biogazowni, mają pozwolić nie tylko lepiej wykorzystywać ​wyrzucane ​resztki jedzenia, lecz także pomóc wytwarzać czystą, odnawialną energię. To jedne z pomysłów resortu środowiska na wyzwanie Jakim jest zagospodarowanie ​bioodpadów,​ czyli największej ilościowo (prawie 37 proc. wszystkich) i najbardziej uciążliwej frakcji. Składa się na nią ok 3 mln ton bioodpadów kuchennych i ok. 1 mln ton odpadów zielonych i ogrodowych. 
-Przed wprowadzeniem selek¬tywnej zbiórki trafiały one do pojemników na odpady zmie¬szane i po wstępnej segrega¬cji w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) lądowały na składowi¬skach, gdzie powoli się rozkładały. To jednak wkrótce się skończy, bo taka - najpowszechniejsza,​ lecz przy tym najbardziej prymitywna - metoda postępowania z odpadami staje się coraz droższa z powodu ​ro¬snących opłat marszałkowskich i jest wygaszana z mocy unijnych regulacji. W przyszłym roku nie więcej niż 35 proc. odpadów będzie mogło trafić na składowiska,​ a docelowo w 2035 r. - tylko 10 proc.+Przed wprowadzeniem selek¬tywnej zbiórki trafiały one do pojemników na odpady zmie¬szane i po wstępnej segrega¬cji w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) lądowały na składowiskach, gdzie powoli się rozkładały. To jednak wkrótce się skończy, bo taka - najpowszechniejsza,​ lecz przy tym najbardziej prymitywna - metoda postępowania z odpadami staje się coraz droższa z powodu ​rosnących opłat marszałkowskich i jest wygaszana z mocy unijnych regulacji. W przyszłym roku nie więcej niż 35 proc. odpadów będzie mogło trafić na składowiska,​ a docelowo w 2035 r. - tylko 10 proc.
 Po stronie branży panuje konsensus, że jeżeli nie uporamy się z tym strumieniem odpadów, to czeka nas kolejna fala podwyżek opłat. I chociaż wzbiera ona już dzisiaj, to uderzyłaby w mieszkańców na początku przyszłego roku, kiedy to odpady zielone i kuchenne zaczną być obowiązkowo odbierane w całym kraju. Po stronie branży panuje konsensus, że jeżeli nie uporamy się z tym strumieniem odpadów, to czeka nas kolejna fala podwyżek opłat. I chociaż wzbiera ona już dzisiaj, to uderzyłaby w mieszkańców na początku przyszłego roku, kiedy to odpady zielone i kuchenne zaczną być obowiązkowo odbierane w całym kraju.
 **Brakuje infrastruktury** **Brakuje infrastruktury**
srodowisko/pawlowski_jakub_„kuchenne_obierki_zapchaja_system.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/11 10:30 przez Grzegorz Kleina