Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:plan_gospodarki_odpadami_dla_wojewodztwa_pomorskiego

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

srodowisko:plan_gospodarki_odpadami_dla_wojewodztwa_pomorskiego [2019/01/24 13:36]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
srodowisko:plan_gospodarki_odpadami_dla_wojewodztwa_pomorskiego [2019/01/24 13:52] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 15: Linia 15:
  
 Źródło: Uchwała NR 322/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” (Dz.Urz.Woj.Pom.poz.416)  Źródło: Uchwała NR 322/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” (Dz.Urz.Woj.Pom.poz.416) 
 +
 +**CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY RIPOK W CZARNÓWKU**
 +
 +  * Nazwa składowiska - Przedsięb. Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku
 +  * Adres - Czarnówko, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 +  * Właściciel - Gm. Miej. Lębork ul. Armii Kraj. 14 84-300 Lębork; Gm. Nowa Wie. Lęb., ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wie. L.
 +  * Pojemność całkowita - 200000 Mg
 +  * Pojemność pozostała (niewypełniona) - 30000 Mg
 +  * Ilość odpadów zeskładowanych (unieszkodliw.) [Mg] - 8835.43
 +  * Średnia ilość odpadów deponowanych na dobę [Mg/250 dni rob.] - 35.34
 +  * Spełnianie wymagań technicznych - Nie (brak pełnej instalacji do odgazow.)
 +  * Wymaganie dostosowania składowiska - Tak
 +
 +//Źródło: Strona internetowa WIOŚ Gdańsk//
 +
 +
 +
 +
srodowisko/plan_gospodarki_odpadami_dla_wojewodztwa_pomorskiego.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/24 13:52 przez Grzegorz Kleina