Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_obszarze_miasta_leby

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
srodowisko:utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_obszarze_miasta_leby [2019/08/12 15:16]
Grzegorz Kleina
srodowisko:utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_obszarze_miasta_leby [2019/08/12 15:17] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 1. **Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba** 1. **Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba**
  
-Uchwała nr XXIX/​353/​2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia <hi #​b5e61d>​30 maja 2017</​hi> ​r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 poz.2262)+Uchwała nr XXIX/​353/​2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia <hi #​b5e61d>​30 maja 2017 r.</hi> (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 poz.2262)
 {{ :​srodowisko:​regulamin_2017.2262.pdf |}} {{ :​srodowisko:​regulamin_2017.2262.pdf |}}
  
Linia 11: Linia 11:
 3. **Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,​ składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba**. 3. **Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,​ składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Łeba**.
  
-Uchwała nr XI/134/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r. poz.4084)+Uchwała nr XI/134/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia <hi #b5e61d>30 listopada 2015 r.</​hi> ​(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r. poz.4084)
 {{ :​srodowisko:​wzor_deklaracji_2015.4084.pdf |}} {{ :​srodowisko:​wzor_deklaracji_2015.4084.pdf |}}
  
 4. **Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,​ którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Łeba i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.** 4. **Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,​ którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Łeba i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.**
  
-Uchwała nr XXIV/​292/​2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r. poz.170)+Uchwała nr XXIV/​292/​2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia <hi #b5e61d>30 grudnia 2016 r.</​hi> ​(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r. poz.170)
 {{ :​srodowisko:​gorne_stawki_oplat_za_uslugi_2017.170.pdf |}} {{ :​srodowisko:​gorne_stawki_oplat_za_uslugi_2017.170.pdf |}}
  
 5. **Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,​ na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. 5. **Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,​ na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi**.
  
-Uchwała nr XXIII/​277/​2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz.4408)+Uchwała nr XXIII/​277/​2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia <hi #b5e61d>6 grudnia 2016 r.</​hi> ​(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz.4408)
 {{ :​srodowisko:​sposob_i_zakres_swiadczenia_uslug_2016.4408.pdf |}} {{ :​srodowisko:​sposob_i_zakres_swiadczenia_uslug_2016.4408.pdf |}}
  
 6. **Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** 6. **Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**
  
-Uchwała nr XLIV/​383/​2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r. poz. 4589)+Uchwała nr XLIV/​383/​2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia <hi #b5e61d>3 grudnia 2013 r.</​hi> ​(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r. poz. 4589)
 {{ :​srodowisko:​terminy_i_czestotliwosc_2013.4589.pdf |}} {{ :​srodowisko:​terminy_i_czestotliwosc_2013.4589.pdf |}}
  
srodowisko/utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_obszarze_miasta_leby.txt · ostatnio zmienione: 2019/08/12 15:17 przez Grzegorz Kleina