Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


stowarzyszenia_pozytku_publicznego_zarejestrowane_w_krs

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

stowarzyszenia_pozytku_publicznego_zarejestrowane_w_krs [2008/11/24 11:14] (aktualna)
Grzegorz Kleina utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +=== Stowarzyszenia pożytku publicznego zarejestrowane w KRS ===
  
 +|  **L.p.
 +**|  **Nazwa stowarzyszenia
 +**|  **Adres siedziby
 +**|  **Nr telefonu**| ​ **Data powstania**| ​ **Nazwisko
 +Prezesa/​Przewod**| ​ **Krótki opis celów stowarzyszenia**| ​ **Numer w ewidencji Starostwa **|
 +|  1|  Łebskie Towarzystwo Oświatowe w Łebie |  ul. Nadmorska 21  84-360 Łeba |  8661-714| ​ 12.05 2000 r.|  //Prezes
 +Elżbieta Biernacka//​|Powołanie szkoły średniej w Łebie, opieka nad nią, wzbogacanie edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty ​ i wychowania.| ​ **VII/​87** ​ |
 +|  2|  Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Łebie| ​ ul. Łąkowa 8 84-360 Łeba| ​ 8662-958| ​ 28.12.2000 r.|  //Prezes
 +Zenon Myszk
 +Przewodniczący
 +Wiktor Tyburski//​|Kształtowanie osobowości członków na dobrych chrześcijan;​ dopomaganie ​                  w wypełnianiu aktualnych, pilnych zadań Kościoła Katolickiego;​ rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi ​                i narodami.| ​ **IV/​90** ​ |
 +|  3|  Łebskie Towarzystwo Żeglarskie| ​ ul. Jachtowa 1 84-360 Łeba| |  04.032001 r.|  //​Przewodniczący
 +Stefan Cysdorf//​|Popieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich tego formach ze szczególną troską o rozwój żeglarstwa w mieście Łeba.| ​ **VIII/​59** ​ |
 +|  4|  Klub Kulturystyczno -Rekreacyjny „Styl"​ w Łebie| ​ ul. Tysiąclecia 11 84-360 Łeba| |  25.02.1997 r.|  //​Prezes ​
 +Krzysztof Szumała//​|Popularyzacja i rozwój kulturystyki oraz rekreacji ruchowej, szczególnie wśród młodzieży;​ uczestniczenie w imprezach sportowych - kulturystycznych i tójboju siłowego na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.|  **VIII/​66** ​ |
 +|  5|  Forum Turystyczno - Gospodarcze| ​ ul. Kościuszki 64 84-360 Łeba tel. 8662-287| ​ 662-287| ​ 05.03.1999 r.|  //Prezes Celina Grabowska //​|Zgrupowanie w zorganizowanej formie mieszkańców i podmiotów gospodarczych mające na celu rozwój turystyczno-gospodarczy swojego regionu; popularyzacja walorów turystyczno-gospodarczych swojego regionu; wspieranie działań członków stowarzyszenia realizujących działalność gospodarczą,​ prezentowanie celów stowarzyszenia w instytucjach samorządowych,​ rządowych, pozarządowych i międzynarodowych;​ podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. |  **X/80 Koło w Lęborku** ​ |
 +|  6|  Stowarzyszenia Łebian „Samorządność"​ w Łebie |  ul. Nadmorska 8 84-360 Łeba| |  28.03.1996 r.|  //Prezes
 +Waldemar Glubiak//​|Dbałość o rozwój samorządności lokalnej i uspołecznienie procesu decyzyjnego w sprawach publicznych,​ ochrona praw i interesów społecz. miasta Łeby wobec lokalnych władz organów samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; kształtowanie opinii społecz. Miasta, wyrażanie poglądów własnych i wniosków w sprawach zgłaszanych do stowarzyszenia,​ upowszechnianie wiedzy z zakresu tradycji myśli demokratycznych i wolności obywatelskich;​ pielęgnowanie tradycji historycznych miasta, współudział w inicjowaniu i koordynacji planów rozwoju miasta, ich stałej weryfikacji oraz kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego;​ tworzenie warunków ​                      i udzielanie pomocy w powstawaniu i ekonomicznym umacnianiu małych i średnich firm.| ​ **XIII/​56** ​ |
 +|  7|  Stowarzyszenie Użytkowników Działek „Arka"​ w Łebie| ​ ul. Wysockiego l 84-360 Łeba| |  17.12 1996 r.|  //​Prezes ​
 +Henryk Raczyński//​| ​ Zagospodarowanie terenu działek letniskowych w Łebie oraz zarządzanie mieniem wspólnym członków – użytkowników działek.| ​ **XII/​54** ​ |
stowarzyszenia_pozytku_publicznego_zarejestrowane_w_krs.txt · ostatnio zmienione: 2008/11/24 11:14 przez Grzegorz Kleina