Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


system_zarzadzania_gmina

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
system_zarzadzania_gmina [2016/12/08 13:20]
Radosław Czyżewski ↷ Links adapted because of a move operation
system_zarzadzania_gmina [2018/07/10 11:07] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 13: Linia 13:
 {{obrazy:​zadluzenie.png|}} {{obrazy:​zadluzenie.png|}}
  
-==== Budżet gminy ==== 
-- uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 
-{{dokumenty:​budzet_na_rok_2011.pdf|Budżet na rok 2011}} 
- 
- 
- 
- 
-==== Wieloletni plan finansowy ==== 
- 
-Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.02.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba 
-na lata 2011-2021 
-{{dokumenty:​przyjecie_wpf_2011-2021.pdf|Uchwała w sprawie przyjęcia WPF }}  
- 
-Załączniki do uchwały: 
-Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa  ​ 
-{{dokumenty:​zal-1_wpf.pdf|Wieloletnia Prognoza Finansowa }}  
-Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF  ​ 
-{{dokumenty:​zal-2_wykaz_przedsiewziec.pdf|Wykaz przedsięwzięć }}  
-Załącznik Nr 3 - Informacja o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku  
-{{dokumenty:​zal-3_sytuacja_finansowa.pdf|Sytuacja finansowa gminy }}  
- 
- 
- 
-==== Inwestycje gminy  ==== 
-- >  {{dokumenty:​inwestycje_-_wykaz_2010.doc|}} 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Jednostki organizacyjne gminy ==== 
- 
-** 1. Urząd Miejski w Łebie ** 
- 
-Regulamin Pracy w Urzędzie Miejskim w Łebie - Zarządzenie nr 9/2009 Burmistrza Miasta Łeby z 20-03-2009 r. 
-- >  {{dokumenty:​regulamin_pracy_um_leby.pdf|Regulamin Pracy}} ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Jednostki zależne gminy ==== 
- 
-1. **"​Port Jachtowy w Łebie " Spółka z o.o.** 
- 
-Adres: Jachtowa 8, 84-360 Łeba 
-Telefon: (59) 866-17-35 
-Fax:     (59) 866-17-35 
-NIP: 8411528563 
-REGON: 771251311 ​ 
-Numer KRS: 0000103740 
-Strona www: www.port.leba.pl 
- 
-Spółkę powołano w dniu 8 kwietnia 1999 r.  
-Akt założycielski Spółki (tekst jednolitu z 2001 r. ze zmianami) możesz pobrać tutaj --> {{dokumenty:​port_jachtowy_-_umowa_spolki.pdf|Umowa Spółki}} ​ 
- 
-Port Jachtowy powstał na podstawie projektu Biuro Projektowo-Technologiczne „PORTPROJEKT” S.C. Gdańsk , ul. Handlowa 14. 
-W fazie budowy obiektem zarządzały jednostki organizacyjne gminy (kolejno): 
-Z-d Budżetowy „Port Jachtowy w Łebie w Budowie” (Dyr. mgr inż Piotr Chełkowski) 
-Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Budowy Portu Jachtowego (mgr inż Grzegorz Kuleta) 
-Z-d Budżetowy Zarząd Gospodarką Komunalną w Łebie (Dyr. Kazimierz Bernad)  ​ 
- 
-Od roku 1999 Spółką kierowali: 
-10.03.1999-31.01.2000 - Robert Rawa 
-01.02.2000-15.06.2001 - Krzysztof Pruszak 
-15.06.2001-.......... - Jerzy Giełdon ​ 
-..........-.......... - Andrzej Strzechmiński ​ 
-..........-.......... - Paweł Kopańczuk ​ 
-..........-.......... - Ireneusz Jarosławski ​ 
-.......... ​           - Jacek Lewicki 
- 
-2. **Przedsiębiorstwo Wodociągowe "​Łeba-Wicko"​ Spółka z o.o.** 
- 
-Adres: 84-360 Nowęcin gm.Wicko, ul.Łebska 49 
-Telefon: (59) 866-18-01 
-Fax:     (59) 866-18-01 
-REGON: 771589470 
-NIP: 841-15-95-536 
-Numer KRS: 0000169994 
-E-mail: wodaleba@op.pl 
- 
-Dyrektor: inż Robert Rawa 
-Z-ca Dyrektora: (-) Jan Łuczak 
  
system_zarzadzania_gmina.1481199617.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski