Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


system_zarzadzania_gmina

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
system_zarzadzania_gmina [2018/07/10 11:04]
Grzegorz Kleina
system_zarzadzania_gmina [2018/07/10 11:07] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 13: Linia 13:
 {{obrazy:​zadluzenie.png|}} {{obrazy:​zadluzenie.png|}}
  
-===== Zewnętrzne źródła finansowania zadań własnych gminy===== 
-<hi #​fff200>​PROGRAMY OPERACYJNE</​hi>​ 
- 
-**Regionalny program operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020** 
-http://​www.rpo.pomorskie.eu/​znajdz-dofinansowanie 
- 
-**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** 
-http://​www.arimr.gov.pl/​pomoc-unijna/​prow-2014-2020.html 
- 
-**Program "​Rybactwo i Morze 2014-2020"​** 
- ​http://​www.dorzeczeleby.pl/​ 
- 
-**Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020** 
-https://​www.plru.eu/​pl/​aktualnosci/​ 
- 
-**Program Interreg Europa** 
-http://​www.ewt.gov.pl/​strony/​wiadomosci/​4-konkurs-w-programie-interreg-europa/​ 
- 
-<hi #​fff200>​FUNDUSZE</​hi>​ 
- 
-**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku** 
-https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​nabor ​ m.in. 
-- Program "​Czyste powietrze Pomorza"​ Edycja 2018 (konkurs unieważniony) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018 https://​wfos.gdansk.pl/​wiadomosci/​uniewaznienie-konkursu-czyste-powietrze-pomorza 
- 
-- Program "​„Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających” Edycja 2018 (organizacje pszczelarskie i parki krajobrazowe) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​ochrona-rodzimych-gatunkow-owadow-zapylajacych-edycja-2018 
- 
-- Program "​Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu"​ (nabór ciągły) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​lokalne-rozwiazania-w-gospodarce-sciekowej-na-pomorzu-nabor-ciaglyaktualizacja-styczen 
- 
-- "​Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"​ (Nabór ciągły) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych 
- 
-- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Edycja 2018 (nabór zawieszony) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2018-nabor 
- 
-**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** 
-http://​nfosigw.gov.pl/​nabor-wnioskow/​ 
- 
-- "​Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"​ (Nabór ciągły - pozyczki w tym pożyczki na  zachowanie płynności finansowej) http://​www.nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/​ 
- 
-- "​Racjonalna gospodarka odpadami"​ (wnioski przyjmowane do 21.12.2018 - pozyczki) http://​www.nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​racjonalna-gospodarka-odpadami/​ 
- 
-- Program Priorytetowy ”Edukacja ekologiczna” (IV Edycja) http://​www.nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​edukacja-ekologiczna/​iv-nabor-2018/​ 
- 
-- Program priorytetowy „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (I Edycja nabór do 30.10.2018 r. - pozyczki) http://​nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​owietleniezewntrzne/​i-nabor-2018/​ 
- 
-- Program pilotazowy "​Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie"​ (nabór do 29.06.2018 r lub do wyczerpania srodków) http://​nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​gospodarka-o-obiegu-zamknietym/​nabor-wnioskow-2018/​ 
- 
-**Fundusze norweskie i EOG 2014-2021** 
-http://​www.eog.gov.pl/​ 
- 
-**Fundusz Termomodernizacji i Remontów** 
-https://​www.bgk.pl/​osoby-fizyczne/​fundusz-termomodernizacji-i-remontow/​ 
- 
-**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** 
-https://​www.pfron.org.pl/​instytucje/​ 
- 
-<hi #​fff200>​PROGRAMY RZĄDOWE</​hi>​ 
- 
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</​hi>​ 
- 
-**Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020** 
-https://​www.mpips.gov.pl/​seniorzyaktywne-starzenie/​rzadowy-program-asos/​ 
- 
-**Rządowy Program ​ "​Maluch+"​ 2018** 
-https://​www.mpips.gov.pl/​aktualnosci-wszystkie/​swiadczenia-rodzinne/​art,​9382,​rusza-maluch-2018.html 
- 
-**Program "​Czyste Powietrze"​** 
-https://​www.mpips.gov.pl/​pomoc-spoleczna/​program-czyste-powietrze---przydatne-linki/​ 
- 
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Edykacji Narodowej</​hi>​ 
- 
-**Rządowy Program Dobry Start** 
-https://​men.gov.pl/​ministerstwo/​programy-i-projekty/​program-rzadowy-dobry-start.html 
- 
-**Rządowy Projekt „Godność,​ wolność, niepodległość”** 
-https://​men.gov.pl/​niepodlegla/​projekt-godnosc-wolnosc-niepodleglosc-zachecamy-do-skladania-wnioskow 
- 
-**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** 
-https://​men.gov.pl/​pl/​finansowanie-edukacji/​narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa 
- 
-** Rządowy Program Aktywna Tablica 2017-2019** 
-http://​www.aktywnatablica.org/?​gclid=EAIaIQobChMInNLh7uT42wIVDdOyCh3CdwyVEAMYASAAEgIcMPD_BwE 
- 
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Infrastruktury</​hi>​ 
- 
-**Rządowy program "Mosty dla regionów"​** 
-https://​mi.gov.pl/​2-514324a4ec938-1798401-p_1.htm 
- 
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju</​hi>​ 
- 
-**Rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej** 
-http://​www.gdansk.uw.gov.pl/​urzad/​aktualnosci/​item/​2958-rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogowej-nabor-wnioskow 
- 
-**Program "​Dostępność Plus"​** https://​www.miir.gov.pl/​strony/​zadania/​dlaczego-dostepnosc/​ 
- 
-**Program "​Mieszkanie Plus"​** https://​www.miir.gov.pl/​strony/​zadania/​mieszkanie-plus/​ 
- 
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Sportu i Turystyki</​hi>​ 
- 
-**Rządowy Program „KLUB”** 
-https://​www.msit.gov.pl/​pl/​aktualnosci/​7738,​Rusza-III-edycja-Rzadowego-Programu-KLUB.html 
- 
-**Rządowy Program "​Lokalny Animator Sportu"​** 
-http://​www.orlysportu.pl/​2018/​02/​01/​rejestracja-programu-las/​ 
- 
-**Rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018** 
-https://​bip.msit.gov.pl/​bip/​finansowanie-zadan/​infrastruktura/​2018-rok/​2180,​Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html 
- 
-**Rządowy Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”** 
-https://​bip.msit.gov.pl/​bip/​finansowanie-zadan/​infrastruktura/​2018-rok/​2227,​Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2018.html 
- 
-**Rządowy program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018** 
-https://​bip.msit.gov.pl/​bip/​finansowanie-zadan/​infrastruktura/​2018-rok/​2335,​Program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2018.html 
- 
-**Rządowy Program Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018 
-https://​bip.msit.gov.pl/​bip/​finansowanie-zadan/​infrastruktura/​2018-rok/​2226,​Program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu-edycja-2018.html 
- 
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</​hi>​ 
- 
-**Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”** http://​razembezpieczniej.mswia.gov.pl/​rb/​o-programie/​tresc-programu/​3745,​Tresc-Programu.html 
- 
-<hi #​fff200>​FUNDACJE</​hi>​ 
- 
-**Fundacja ORLEN-Dar Serca** 
-http://​www.orlendarserca.pl/​PL/​Strony/​default.aspx 
- 
-**Fundacja PZU** 
-http://​fundacjapzu.pl/​ 
- 
-**Fundacja Grupy PKP** 
-http://​pkpsa.pl/​grupa-pkp/​fundacja/​ 
- 
-**Fundacja PKO** 
-https://​www.fundacjapkobp.pl/​project/​projekty/​ 
- 
-**Fundacja BGK** 
-https://​www.fundacja.bgk.pl/​ 
- 
-**Fundacja mBanku** 
-https://​www.mbank.pl/​mfundacja/​strona-glowna/​ 
- 
-**Fundacja Banku PEKAO S.A. im. Dr. Mariana Kantona** 
-https://​www.pekao.com.pl/​o_banku/​odpowiedzialnosc/​fundacja_kantona/​ 
- 
-**Fundacja PRO PUBLICO MARE** 
-https://​www.polsteam.com/​fundacja-pro-publico-mare 
- 
-** Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży** 
-https://​www.pnwm.org/​dotacje/​ 
- 
-**Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)** 
-http://​fwpn.org.pl/​wnioski/​co-wspieramy- 
- 
-**Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności** 
-http://​pafw.pl/​ 
- 
-**Fundacja Kronenberga** 
-http://​www.citibank.pl/​poland/​kronenberg/​polish/​9637.htm 
- 
-**Fundacja Legalna Kultura** 
- 
-- Program "Ja w internecie"​ (finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 
-http://​jawinternecie.edu.pl/​pomorskie-warminsko-mazurskie-podlaskie/​ 
- 
-**Fundusz Kościelny MSWiA** 
-dotacje na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej 
-https://​www.mswia.gov.pl/​pl/​wyznania-i-mniejszosci/​fundusz-koscielny/​17303,​Przyznane-dotacje-z-Funduszu-Koscielnego-w-roku-2018.html?​search=738017966 
- 
-**Fundusz Promocji Kultury MKiDN** 
- 
-- dotacje z Programu "​Ochrona zabytków"​ http://​www.mkidn.gov.pl/​pages/​strona-glowna/​finansowanie-i-mecenat/​programy-ministra/​programy-mkidn-2018/​ochrona-zabytkow.php 
- 
-- dotacja z Programu "​Ochrona zabytków archeologicznych"​ http://​www.mkidn.gov.pl/​pages/​strona-glowna/​finansowanie-i-mecenat/​programy-ministra/​programy-mkidn-2017/​ochrona-zabytkow-archeologicznych.php 
- 
-**Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości** https://​bip.ms.gov.pl/​pl/​dzialalnosc/​fundusz-sprawiedliwosci/​pomoc-pokrzywdzonym/​ 
- 
-- nabory na powierzenie prowadzenia zadań w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa,​ niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa 
- 
-<hi #​fff200>​INNE DOTACJE</​hi>​ 
- 
-**Dotacje KRSG** 
-(dotacje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” ​ 
- 
-**Dotacje firm ubezpieczeniowych** http://​www.straz.gov.pl/​panstwowa_straz_pozarna/​wnioski_o_dofinansowanie_jednostek_ochrony_przeciwpozarowej 
-(dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowych ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń) 
- 
-**Dotacje MSWiA dla Ochotniczych Strazy Pożarnych** https://​bip.mswia.gov.pl/​bip/​komunikaty/​25522,​Informacja-w-sprawie-trybu-i-zasad-udzielania-dotacji-dla-jednostek-Ochotniczych.html?​search=87897205 
  
system_zarzadzania_gmina.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/10 11:07 przez Grzegorz Kleina